Ierse atheïsten in actie tegen wet godslastering

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 2
Een Ierse atheïstische groepering is een campagne begonnen tegen een nieuwe wet op godslastering, die op 1 januari is ingegaan. De nieuwe Ierse wet maakt het mogelijk om alle vormen van blasfemie te beboeten met € 25.000. Tot nu toe konden alleen christenen die zich beledigd voelden een beroep doen op de wet. De actiegroep heeft op haar website 25 ‘anti-religieuze citaten’ gezet die door aanhangers van verschillende religies als godslasterlijk kunnen worden gezien. De groepering verzet zich tegen de wet omdat het niet alleen personen verdedigt, maar volgens hen ideeën.