Ik ben uitverkoren

drs. Theo Visser • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
Gods wegen zijn wonderlijk. Eén van de mensen uit de ICF had de zaak niet meer zo helder en zat flink vast. Terugval. Drugsgebruik. Op een dag ontmoet hij in een café Rajan uit India, en kan het toch niet laten iets over Jezus te vertellen. Rajan komt een paar keer naar de kerk, maar naar verloop van tijd zie je hem niet meer. Totdat hij opeens opduikt bij een bijbelstudie over de Heilige Geest. Gods wonderlijke wegen leiden ertoe dat juist dit onderwerp hem voor Jezus op de knieën brengt. Rajan heeft die ontmoeting met de levende, waardoor alles anders wordt.

In een jonge zendingsgemeente mis je wel eens de oudere veteranen: de mensen die door de strijd heen zijn gegaan en de littekens op hun lijf hebben. Getoetst, beproefd, ontdekt, bezield. Die houden de zaak in evenwicht. Maar het enthousiasme van jonge christenen die net de Bijbel ontdekken is toch ook wel heel aanstekelijk.

Op een nacht is Harry in zijn Bijbel aan het lezen. Voor het eerst komen hem die wonderbaarlijke woorden uit Johannes 15 voor ogen, waaruit hij met stijgende interesse leest. "U hebt mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren", leest hij! Harry gelooft zijn eigen ogen niet en leest het nog een keer. Dan springt hij midden in de nacht uit zijn bed en roept vol verrukking: "!k ben uitverkoren! ik ben uitverkoren!"

Uitverkoren door God! Dat is iets om je over te verwonderen! Iets om over te jubelen! Gekozen door God met een doel: vruchten te dragen voor Hem! "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem."

drs. Theo Visser