Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen

Verhalen bij de Bijbel • 78 - 2002/03 • Uitgave: 10
Thomas Johannes Bach, een bekende pionierzendeling in Zuid Amerika, vertelde vaak van zijn eerste 'toevallige' ontmoeting met het evangelie in de straten van Kopenhagen. Wat was hij geïrriteerd toen een tenger gebouwde Deense jongen hem een evangelisch traktaat aanbood! 'Mag ik dit blaadje aanbieden? Het
heeft een boodschap voor u.' 'Mooie boodschap!

Waarom val je andere mensen lastig met je godsdienst? Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen!' Maar de woede-uitbarsting van die roodharige student-machinebouw schrikte de jongen die voor hem stond, niet af. Hij bleef hem het blaadje vóór houden. Woedend griste Johannes het traktaat weg, scheurde het doormidden, verkreukelde het en stak het in zijn zak. 'Zorg jij maar voor je eigen zaken en ik bemoei me wel met de mijne! Ik heb geen behoefte aan die godsdienst van jou!'

Bach was verbaasd dat de jongen niets terug zei en keek hem na. Hij zag iets wat hij nooit zou vergeten. De Deense jongen liep een portiek daar vlakbij in, vouwde zijn handen, sloot zijn ogen en begon te bidden. Johannes zag verwonderd dat er tranen langs zijn wangen liepen.

Toen hij later in zijn kosthuis was, liep hij zijn kamer op en neer met een geërgerd gevoel, omdat hij nog steeds aan die jongen moest denken. Hij had hem toch maar goed de waarheid gezegd. Wat bracht hem ertoe dat verkreukelde traktaat uit zijn zak te halen? Wat bracht hem ertoe de twee stukjes papier glad te strijken en naast elkaar te leggen? Hij las de eeuwenoude woorden: 'God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is' (Rom. 5:8). Bach zei: 'Toen ik dat las werd ik in mijn geweten getroffen. Het was of Gods machtige hand plotseling op mij was. Voor ik het traktaat helemaal uitgelezen had, was ik op mijn knieën en vroeg God om vergeving van mijn zonden. Hij hoorde mijn gebed en Hij gaf me volle vrede voor mijn hart door het geloof in Zijn Zoon.' Jaren later stond de zesenzeventigjarige zendeling in Kopenhagen op dezelfde plek waar hij dat traktaat ontvangen had en dankte God voor de Deense jongen die zorg had gehad voor zijn ziel. (...)

Overgenomen van Verhalen bij de Bijbel, CD-ROM van Uitgeverij Medema, Vaassen