Ik was er van geschrokken

Patrick • 80 - 2004/05 • Uitgave: 24
Ik was er van geschrokkenWe kregen een brief van Patrick (29) waaruit het volgende:"Vanaf het jaar 2000 ben ik op Het Zoeklicht geabonneerd. Ik ben in 1999 voor het eerst met het Zoeklicht in aanraking gekomen via mijn ouders. Zij hadden een exemplaar van het blad voor mij meegenomen van een vriendin die het al jaren scheen te lezen. Ik weet nog dat dat nummer handelde over Openbaringen 13 en juist daarom trok dit mijn aandacht, het verbaasde mij immers dat dit bijbelboek niet werd ‘dood’ gezwegen.Bij het lezen van dat eerste Zoeklicht moest ik denken aan Elia die ook dacht hij alleen stond, maar God had zich nog 7000 mannen doen overblijven.Ik wil u en alle broeders die aan Het Zoeklicht meewerken dan ook middels deze mail laten weten dat ik het blad bijzonder waardeer. Uw blad vult naar mijn mening een bepaalde leemte op, die helaas in de kerk is ontstaan. Immers over de profetieën wordt zelden gepreekt en als dat deel van de Schrift niet wordt behandeld dan lijkt God zo ver weg!Vanaf het moment dat ik uw blad ging lezen, kwam ik ook in contact met de ‘theorie’ over het 1000-jarig vrederijk. Om u de waarheid te zeggen, ben ik daar van geschrokken, ik had dit nog nooit gehoord en het druiste in tegen alles wat ik over de wederkomst van kinds af had geleerd en ook geloofde. Ik ben toen de Bijbel gaan bestuderen om aan de hand van de Schrift te kunnen bewijzen dat deze theorie niet klopt en derhalve onbijbels is. Echter, door de Schrift te bestuderen ben ik tot de tegenovergestelde conclusie gekomen en belandde ik min of meer in een theologische crisis.
Wat was waarheid van hetgeen voor mij feiten waren? Bidden om wijsheid en inzicht was mijn enige houvast en mijn gebed is verhoord".