Immanuël… God met ons

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 20
Immanuël… God met onsDe Kerstboodschap overstemd…

In onze steeds donker wordende wereld vol agressie, onbeschrijfelijke ellende en eenzaamheid klinkt de kerstboodschap "Immanuël… God met ons" nog steeds, zij het steeds meer op de achtergrond, tot ons door. De liefdevolle en prachtige klanken van de kerstboodschap worden steeds meer overstemd door het geschreeuw van de commercie en de gewetenloze atheïsten.Europa zonder God…

Voor de invoering van de euro stonden de woorden: "God zij met ons" nog op de rand van de gulden, de rijksdaalder en het vijfje, nu vinden we deze woorden alleen nog maar terug op de rand van een twee euro muntstuk, tenminste als het een Nederlandse uitgave is. Blijkbaar werd besloten het voortaan maar zonder God te doen…een mens moet toch op eigen benen kunnen staan en voor zich zelf kunnen zorgen?

Het zelfde zien we bij de ontwerptekst van de Europese grondwet, een wet die volgens normen en waarden de Europese burger dient te beschermen. Onlangs werd deze grondwet in de beroemde hal "Orazi Curiazi", die ooit fungeerde als politiek en religieus centrum van het oude Rome, door de Europese regeringsleiders ondertekend. We moeten inmiddels instaat zijn onszelf te beschermen volgens de normen en waarden die wij zelf vaststellen… daar hebben we God niet meer bij nodig! Toch blijkt steeds weer dat, hoe verder een mens van God verwijderd is, hoe onmenselijker een mens wordt. Een goddeloze samenleving leidt uiteindelijk tot een onmenselijke wereld.De kerk zonder God…

Het is echter niet alleen binnen de economie en politiek, waarin steeds minder rekening met God gehouden wordt… we zien diezelfde tendens echter ook in de kerk. In onze dagen groeit de kerk uit tot een machtsinstituut, waarin de mens het voor het zeggen heeft en de stem van God steeds meer het zwijgen opgelegd wordt. Bij kerkelijke leiders komt niet- of zelden nog de gedachte op, om naar Gods Woord te luisteren en te handelen. Bijbelse normen en waarden worden vervangen door humanistische principes.God met ons…

Ondanks de massale afwijzing heeft God de wereld lief. De woorden uit Johannes 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" klinken ook vandaag nog door en zijn nog steeds net zo waar als op het moment, waarop Johannes deze woorden aan het perkament toevertrouwde. Al zou de wereld God opgeven, Hij geeft ons nooit op! Hij laat ons niet in de steek. In de geboorte van Christus kwam God naar ons toe en werd het Immanuël werkelijkheid: God met ons.God met ons… Een kloof overbrugd

De mens is van nature geneigd om dingen te doen die de medemens-, maar juist ook God bedroeven en pijn doen. De Bijbel noemt deze dingen zonden, zaken die we in ons leven toelaten, waarvoor we ons ten diepste schamen of waarvoor we in ons geweten aangeklaagd worden. Voor sommigen is dit geweten inmiddels al zo afgestompt, dat ze hun zonden niet eens meer opmerken. Schaamteloos geven ze zich over aan allerlei genotsmiddelen en trekken zich van God of gebod niets meer aan. Zo is de mensheid van God losgeraakt en daarmee reddeloos verloren. Maar God, die van de wereld houdt, heeft de losgeraakte wereld opgezocht. Hij liet zijn enige Zoon als mens onder de mensen komen, om als mens de straf te ondergaan, die wij verdiend hadden. De straf voor de zonde was de verwerping door God, met als gevolg de dood. Aan het kruis heeft de Here Jezus dit voor ons ondergaan. Daar werd Hij door God verlaten toen Hij als Lam van God onze zonden droeg. Hij werd daar voor ons aan het kruis geofferd om onze relatie met God weer te herstellen. Alleen door Hem mogen we het nu weten: God met ons!God met ons… Hij gaat met ons mee

De kerstboodschap vertelt ons niet alleen dat de onoverkomelijke kloof tussen God en de mensen overbrugd werd, maar ook, dat Hij ons nooit alleen laat. David vertelt in Psalm 23 dat Hij ook bij ons is, wanneer we door een dal van diepe duisternis gaan. De kerstdagen zijn voor velen een geweldig feest van gezellig bij elkaar zijn, maar voor anderen zijn deze dagen verschrikkelijk eenzaam waar erg tegen op gezien wordt. Kerstfeest is juist hét feest voor mensen die eenzaam zijn: "God met ons" doorbreekt onze eenzaamheid en maakt ons bewust van het feit, dat Hij altijd bij ons is.God met ons… Hij staat aan onze kant

De kerstboodschap laat ons weten, dat God voor ons gekozen heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. Hij heeft altijd het beste met ons voor en laat dan ook alle dingen die we meemaken uiteindelijk, voor hen die Hem liefhebben, ten goede meewerken. Al zou iedereen tegen u zijn…In Christus is God voor u. David omschreef het zo: "Met mijn God spring ik over een muur… met mijn God loop ik op een legerbende in." Hij liet zich niet in het nauw drijven. God plaatste hem in de ruimte. Hoe vaak lopen we niet tegen een muur aan en verwonden we ons. Al die muren waar we keer op keer tegen aan lopen, kunnen ons rondom behoorlijk benauwen. Immanuël… God met ons, helpt ons over die muren heen te springen en plaatst ons in de vrijheid.God met ons… beleven en doorgeven

Wat is het geweldig te weten, dat door Christus de kloof tussen God en de mensen overbrugd werd, dat we nooit meer alleen zijn en dat Hij vierkant
achter ons staat. Een boodschap, die de wereld moet horen, dwars door al het commerciële en atheïstische geschreeuw heen. De boodschap is te kostbaar om te verzwijgen. Doet u mee om Hem bekend te maken aan een wereld die steeds verder in de hopeloosheid afglijdt?ds. Theo Niemeijer