Impact

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 21
Van iedere dag naar de garage gaan, word je nog geen auto. Deze vergelijking gaat ook op voor christenen. Van iedere zondag één of twee keer naar de kerk gaan, word je namelijk ook geen christen. Christen-zijn is geen leven volgens de regels, maar leven met een hart voor Christus. Dat is kort gezegd de boodschap die bij mij is blijven hangen van de Toogdag. Geen nieuwe boodschap, maar wel een die regelmatig herhaald moet worden, zo blijkt wanneer we kijken naar de staat van het christendom.
Feike ter Velde heeft het over de levende kerk. Juist vanuit de traditionele kerken is er kritiek op de nieuwe kerken die worden opgericht door mensen die zelf tot een levend geloof zijn gekomen. Een dwalende kerk kan een groot gevaar zijn voor heel de samenleving, maar een levende Gemeente kan nog een grote zegen verspreiden in de dienst van de Heiland die lééft!
Dirk van Genderen benoemt de geestelijke lauwheid en het verlangen naar opwekking. Eén van de kernoorzaken van deze lauwheid heeft te maken met de nadruk op uiterlijkheden. De Here wil echter dat we ons verootmoedigen en breken met zonden en ongerechtigheden. Christen-zijn heeft impact op ons hele leven en daardoor ook op dat van anderen.
Twee artikelen die duidelijk aansluiten bij de eerste boodschap op de Toogdag, waarover u zoals beloofd in dit nummer het verslag kunt lezen. Minstens zo belangrijk is dat we vertellen dat mensen zonder Jezus verloren gaan. Oscar Lohuis schrijft daarover. De Bijbel leert, dat iedereen die niet in Jezus Christus gelooft, zijn ondergang tegemoet gaat. Het is hard, maar het is wel de waarheid. Gaat die boodschap ook u aan het hart?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht