In de greep van Babel

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 22
Het Zoeklicht organiseert weer een studiedag. Op 31 maart a.s. hopen we in de Kapel weer een bijzondere ontmoeting te houden. Vorig jaar mochten we onze eerste studiedag houden. De opkomst was buitengewoon, we moesten alle zeilen bijzetten om iedereen een plaatsje te geven. Omdat onze ruimte beperkt is en de verwachting wat de opkomst betreft groot, hebben we de organisatie aangepast. Na opgave ontvangt u een toegangsbewijs. Het is dus zaak om haast te maken met de opgave.We verwachten dat het ook dit jaar weer een buitengewone dag zal worden. Diverse inleiders zullen hun bijdrage leveren. Eén van de inleiders is Prof. Dr. Ir. Egbert Schuurman. In dit Zoeklicht leest u een bijdrage van zijn hand. In het volgend nummer van Het Zoeklicht zal daar een vervolg op komen.Het thema voor de studiedag luidt: ‘In de greep van Babel’. Babel is in geestelijk opzicht het tegenovergestelde van Jeruzalem. Nebukadnezar bouwde zijn Babel. Ook de moderne mens bouwt aan Babel. In Straatsburg staat een gebouw, een kantoor voor de Europese Unie, dat is gebaseerd op een model van de toren van Babel. Toevallig? Of komen we in de greep van Babel?Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht