In de greep van Babel

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 2
Het weer was goed, net als de sfeer onder de ruim 450 deelnemers aan de studiedag rondom het thema In de greep van Babel. Vier sprekers en een forumdiscussie stonden deze dag op het programma. De presentatie was in handen van Feike ter Velde.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen was onze eigen kapel al gauw te klein. Daarom werd er onderdak gevonden in de Maartenskerk in het centrum van Doorn. Door het mooie weer was de wandeling van tien minuten goed te doen. Eenmaal binnen waren de oude kerkbanken goed gevuld. Het zitcomfort was misschien wat minder, maar dat werd verholpen door regelmatig staand te zingen.

Beschaving?
Ds. Henk Schouten sprak over het ‘beestachtige hoogtepunt van de beschaving’. “Kijk eens hoe ze in Noord-Ierland en in Baskenland met elkaar omgaan en kijk eens naar de techniek, die abortus en euthanasie mogelijk maakt. Dat is beschaving in deze wereld.”
Lange tijd werd de wereld gestuurd vanuit de beleving dat alles ‘god’ was, zowel zon en maan als planten en dieren. Met de opkomst van het Jodendom/Christendom kwam er meer ruimte voor wetenschap, omdat God niet meer in de voorwerpen zit, maar een Persoon is. Na de Verlichting kwam de wetenschap centraal te staan. “Nu is er een tegenbeweging, tegen het verstand. Maar dat is geen beweging terug naar het geloof in de Bijbel, maar naar de periode daarvoor, de ontwikkeling van de spiritualiteit. We staan op de drempel van een nieuwe wereld, maar die lijkt wel heel erg op die oude wereld, maar dan geperfectioneerd.” Terug naar Babel.

Zegen en vloek
‘Het technische wereldbeeld van de (post)moderne mens’ stond centraal in de bijdrage van prof.dr.ir. E. Schuurman.“Wanneer de mens in aanwezigheid van God blijft, is de techniek tot zegen. Wanneer we Hem verlaten, worden we trots. De mens wordt dan een hemelbestormer, net als de bouwers van de toren van Babel.” De techniek biedt nu de mogelijkheden om de werkelijkheid om te vormen naar onze eigen wensen. “Waar blijft de wijsheid en de aandacht voor alles wat van God komt? Hij zegt: Ik wil bij jullie zijn! Maar de techniek trekt ons bij Hem vandaan. Het technisch paradijs is een vervanging geworden van het hemels koninkrijk.”

Het machtige Babylon
Gert van de Weerd sprak over Daniël 2, het beeld van de vier wereldrijken uit de droom van de Babylonische koning Nebukadnezar. Dit beeld stelt de volken voor die te maken hebben met het volk Israël. Het hoofd is het Babylonische rijk. Hier zit ook het verstand, de manier van denken die ook in de latere rijken van toepassing is. En dus zijn uitwerking heeft tot op vandaag. Van de Weerd ging ook uitgebreid in op de voeten van dit beeld. Deze zijn gemaakt van ijzer en porselein/keiharde klei. Dat oogt wel stevig, maar als er een steen op valt, is het stuk en stort het hele beeld in. “Die steen komt er en is het einde van Babylon. Op dat moment is het feest in de hemel.”

Biometrie
De laatste spreker was Jaap Spaans, over de ontwikkelingen in de biometrie. Een belangrijk onderwerp, omdat we hier als christen mee te maken krijgen. Onderwerpen als abortus en euthanasie kunnen we nog wel ontwijken, maar biometrische identificatie wordt steeds meer opgedrongen. Hij waarschuwt dat Openbaring 13 voor het eerst in de geschiedenis technisch realiseerbaar is.
We zitten in de aanloop naar de verdrukking. Door de Opname maken we die niet meer mee, maar in de aanloop hiernaar toe moeten we wel een standpunt bepalen. Kijk naar Daniël. Hij was de op twee na hoogste ambtenaar in het Babylonische rijk. Maar zelfs toen het verboden werd, bad hij in het open raam tot God. Niet eerst een werkgroep of een commissie van wijze mannen. Zijn standpunt was van tevoren al duidelijk.

De dag eindigde met een forum. De vier sprekers beantwoordden vragen uit het publiek over onder andere de invloed van de islam, de virtuele wereld van Second Life, genetische manipulatie en de taak van de islam in het geestelijk Babylon. Over dat laatste onderwerp zei Gert van de Weerd dat de grenzen van de rijken in het noorden, oosten, zuiden en westen steeds meer overeenkomen met de bestaande grenzen. Ook daaraan is te zien dat de eindtijd nabij is.

Foto’s en tekst: Peter de Haan

Reacties
Ruud Middel: “Heel interessant. Zeker over de biometrische ontwikkelingen. We moeten als christenen meer naar buiten treden. We zijn te stil, maar moeten eigenlijk niet bang zijn.”

Meneer De Brons vond prof. Schuurman het meest interessant. “De dag was goed samengesteld. Erg interessant en ik heb er echt wat aan gehad. Ook de vragen aan het eind van het programma werden goed beantwoord.”

Mevrouw Van den Berg-Racké: “Fantastisch, heel goed en veel van geleerd.” De meest interessante spreker voor haar was Jaap Spaans. “Die ontwikkelingen die hij beschreef zijn doodeng.”

Teus Achterkamp ging met een voldaan gevoel en gesterkt in zijn geloof naar huis. “Babel is heel levend als je iedere dag de Bijbel leest. Heel actueel. De toespraken waren fantastisch.”