IN MEMORIAM: drs. R. Matzken

• 79 - 2003/04 • Uitgave: 24
Drs. Rob H. Matzken is op 3 februari jl. (2004) aan de gevolgen van een verkeersongeluk overleden. Hij was oprichter en directeur van de vereniging Bijbel en Onderwijs. Hij is 75 jaar geworden. Voor christelijk Nederland betekent dit een groot verlies. Rob was vooral actief op het gebied van occulte beïnvloeding in gezin en onderwijs. Met een groot analytisch vermogen kon hij scherp formuleren en ontmaskeren. Van zijn hand verscheen het "Occult zakwoordenboek’ met 150 trefwoorden uit de wereld van occultisme en de omschrijving ervan. Rob Matzken was tot ver na zijn pensionering docent aan de Evangelische Hogeschool. Over de hele wereld heeft hij gedoceerd aan bijbelscholen en lezingen gehouden op internationale congressen. Zijn laatste initiatief was de oprichting van het ‘Platform voor Islamvragen’ met een eigen website, voorzien van de meest belangrijke vragen over de Islam. Hiervan hebben wij in het vorige nummer van ons blad, melding gemaakt. Ook heeft hij regelmatig een redactionele bijdrage aan Het Zoeklicht gegeven. Wij zullen hem missen. Wij bidden zijn vrouw en kinderen Gods vertroosting en nabijheid toe.