In Memoriam: Nol Esmeijer

• 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
In Memoriam: Nol EsmeijerHij moest al geruime tijd steeds een stukje verder terugschakelen, omdat hij de ziekte van Parkinson had. Nol Esmeijer is op 74-jarige leeftijd heengegaan, bevorderd tot heerlijkheid. Want zo leefde het voor hem en zijn vrouw Helene: ‘het beste komt nog, ons wacht het Vaderhuis’. De laatste jaren, bij het ouder worden, kwam dat nog wel eens ter sprake.In Nederland is Nol Esmeijer vooral bekend als jeugdevangelist. Samen met zijn vrouw hielden zij iedere zaterdagavond ‘Open Huis’. Hun huis op de Veluwe zat dan stampvol met jongeren, die van heinde en verre kwamen. Tijd voor Bijbelstudie! Talloze jonge mensen kwamen tot daar een levend geloof in de Here Jezus Christus. Er groeide uit dat Open-Huiswerk een geestelijke bediening door het hele land heen. Nol en Helene werden voor heel veel jonge mensen tot raadgevers. Zij deden ook veel huwelijkspastoraat bij jonge mensen die vastliepen in hun relatie.
Jaren lang gaven Nol en Helene samen leiding aan jeugdweekends op Het Brandpunt te Doorn. In 1998 werd Nol benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote inzet en verdienste in de Evangelische Beweging. Loco-burgemeester mevrouw M.A.J. van der Tas van Apeldoorn, die hem de versierselen opspeldde, sprak van ‘de grote betekenis in het leven van talrijke jongeren’ die Nols bediening zo kenmerkte. De onderscheiding werd vooral ook toegekend ‘op grond van de aard, het maatschappelijk belang en de voorbeeldfunctie van zijn activiteiten’, zo sprak de loco-burgemeester.Als prediker van het Evangelie was Nol Esmeijer heel bekend in ons land. Als zodanig stond hij ook aan de wieg van de EO en werkte verschillende malen mee aan radio- en televisieprogramma’s. Bij een fulltime baan was het ook zondags altijd een complete werkdag in dienst van het Evangelie, als hij twee en soms driemaal per zondag in een dienst voorging. Hij wist jong en oud te boeien met een levende verkondiging, mede door een vitale en krachtige uitstraling. Iemand zei eens van hem: “Hij staat voluit voor wat hij preekt, dat kun je zien”. Meer dan tien werkte hij mee in de redactie van Het Zoeklicht en verzorgde daar een pagina voor jongeren. Hij drong er bij jonge mensen altijd op aan “er helemaal voor te gaan, je leven in de handen te leggen van de levende God, jezelf overgeven in de dood van Christus om dan ook mét Hem op te staan in een nieuw leven. Bij dat nieuwe leven, door de Geest, hoort een nieuwe levenswándel. Dit is de weg, wándel daarop!” was zijn boodschap.Zeer velen zullen zich Nol Esmeijer herinneren als hun ‘geestelijke vader’, die een werktuig mocht zijn in Gods hand dat van eeuwigheidswaarde in hun leven werd. Wij bidden zijn lieve vrouw, Helene, zijn kinderen en kleinkinderen Gods bijzondere genade toe bij dit grote verlies.