Indonesische kerken beschermd door moslims

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 22
Indonesische kerken beschermd door moslimsIndonesische moslims hebben uit angst voor aanslagen tijdens kerst christelijke kerken bewaakt. Zij wilden een herhaling van Kerst 2000 voorkomen, toen bij talloze kerken bommen afgingen en negentien personen omkwamen. Alleen al in Jakarta zette de politie voor dit doel 17.000 man in. Volgens de Jakarta Post zijn deze moslims lid van de grootste islamitische beweging Nahdlatol Ulama (40 miljoen leden).Op ander gebied komt er minder positief nieuws uit Indonesië. Het wordt waarschijnlijk lastiger om een vergunning te krijgen om ergens een kerk te mogen bouwen. De regering is bezig om de wet zo te hervormen, dat de mensen in de omgeving meer invloed hebben op het verlenen van deze vergunningen. In steden en dorpen met een moslimmeerderheid zal het daardoor moeilijker worden om een vergunning voor een kerk te krijgen.