Iran omringd door Amerikaanse troepen

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 16
Iran is omsingeld door landen waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn, constateert oliemarktanalist Christian A. DeHaemer. Volgens de journalist van Energy and Capital is er nog geen bewijs van een aanval, maar hij waarschuwt er wel voor dat de olieprijzen onder andere door de Amerikaanse aanwezigheid rondom Iran flink zouden kunnen stijgen. In Pakistan en Afghanistan, aan de oostgrens, voert Amerika een kostbare oorlog tegen de taliban, Al-Qaida en andere terroristen.
In de Perzische Golf, in het zuiden, liggen sinds juni elf oorlogsschepen paraat om de Golf open te houden. Iran dreigt er namelijk mee dat ze deze waterweg af kunnen sluiten als de VN of Amerika ernstige energiesancties opleggen. Door deze afsluiting wordt dan veertig procent van het olietransport via tankers stilgelegd. De buurlanden in het westen, Irak en Turkije, hebben vele legerbasissen. Met noorderbuur Turkmenistan heeft Amerika vorig jaar een militair samenwerkingsverband gesloten.
Volgens Arutz 7 heeft Saoedi-Arabië ingestemd met het openen van haar luchtruim voor een eventuele Israëlische aanval op Iraanse nucleaire installaties, hoewel de Saoedische machthebbers dat officieel ontkennen. Volgens een Israëlische reservist is de Saoedische angst voor Iran als nucleaire macht groter dan de weerzin tegen Israël.