Iran wil Joodse groep niet op antiracismeconferentie

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 10
De Iraanse overheid wil voorkomen dat een Joodse organisatie uit Canada toestemming krijgt om naar de Wereld Conferentie tegen Racisme te komen. De eerste aanvraag van de Canadian Council for Israel and Jewish Advocacy (CIJA, Canadese Raad voor Israël en de Joodse belangenbehartiging) werd gehonoreerd. De Iraanse delegatie ging echter direct in beroep tegen deze accreditatie, gesteund door Egypte en andere moslimlanden. Het argument van Iran was dat de CIJA ‘geen duidelijke bijdrage heeft geleverd in het tegengaan van racisme’ en daarom niet op deze conferentie thuishoort.

Israël en de Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties te kennen gegeven dat ze de conferentie zullen boycotten, als de VN niet kan garanderen dat deze niet uitloopt op een anti-Israëlcircus, zoals de bijeenkomst in het Zuid-Afrikaanse Durban in 2001.