IRS wil evangelieverbreiding onder katholieken

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 1
Evangelieverbreiding onder Rooms-katholieken in Nederland krijgt een hoge prioriteit bij In de Rechte Straat (IRS). De stichting begint een nieuw project in Den Bosch. De stichting heeft haar werkveld onder andere in Polen, België, Spanje en Italië en heeft als doel om Rooms-katholieken bekend te maken met het Evangelie zoals dat in de tijd van de Reformatie opnieuw werd ontdekt. Voor het werk in Den Bosch heeft de organisatie evangelist Piet Pols aangetrokken, die inmiddels de eerste Bijbelstudieavonden al heeft gehouden. Tijdens huis-aan-huis evangelisatieacties gaven enkele Bosschenaren zich voor deze bijeenkomsten op. Eens per maand houdt IRS sinds het voorjaar van 2007 samen met vrijwilligers van Stichting Sjofar evangelisatieacties op de Markt in Den Bosch.