Is er meer...!

Feike ter Velde • 88 - 2012 • Uitgave: 3
Volgend jaar gaat hij officieel met pensioen, omdat hij dan vijfenzestig wordt. Zijn opvolger, Hans Maat, is er al en is ook al aan het werk. Hij neemt zelf de tijd om te gaan afbouwen: ds. Hans Esbach, ex-directeur van het Evangelische Werkverband in de PKN.
Maar dat afbouwen is tegelijkertijd ook een stuk opbouw. Want hij ontwikkelde een idee, vond daarvoor veel enthousiasme en werkt dat nu verder uit: het Evangelie in alle huizen van Nederland, via een mooie glossy met bekende mensen en interessante artikelen. Ds Hans Esbach vertelt met enthousiasme over het project Is er meer.


Volgend jaar ga ik met pensioen, want dan ben ik vijfenzestig, zo de Here wil. Ik zal zeker niet achter de geraniums gaan zitten. Maar daar bid ik nog voor. God heeft dan vast nog wel wat voor mij in petto. Ik heb altijd graag als predikant in de Gemeente gewerkt, maar ik denk niet dat het dát zal zijn. Maar ik zeg nooit: nooit. Dit najaar heb ik twee maanden in Spanje gewerkt, onder daar wonende Nederlanders. Dat was toch ook wel weer heel mooi. Maar mijn taak als directeur van het Evangelisch Werkverband heb ik neergelegd en daarvoor is Hans Maat gekomen, die van de HGJB komt. Een man met visie op dit werk en uitermate geschikt. Ik ga helemaal weg als het project Is er meer succesvol is afgerond in de tweede helft van dit jaar!

Eigen taal
We hebben gekozen voor Is er meer, omdat heel veel mensen bezig zijn met die vraag. Veel meer dan christenen zich vaak realiseren. Er zijn vier miljoen mensen bezig met wat we noemen spirituele thema’s, zonder dat ze er over denken ooit naar een kerk te gaan. We, zeg maar de Kerk, weten eigenlijk niet goed hoe die mensen te bereiken. Spreek je de kerkelijke en de Bijbelse taal, dan haken zij onmiddellijk af. Probeer je meer hun eigen taal en woordgebruik te bezigen, dan haken veel kerkmensen weer af. In het werk van de evangelisatie zit je bijna altijd in die spagaat.
We bidden dat we in dit project aan deze moeilijkheid ontkomen zullen. We gaan daar de komende maanden ook veel voorlichting over geven in het land. En ook om veel vrijwilligers te werven, want dáár moet het wel van komen: mensen die zich in die korte tijd willen inzetten om de glossy te verspreiden in hun straat, rondom hun eigen kerk, in hun dorp of stad. Die verspreiding is wel de sleutel tot het succes van de hele actie.

Vraag naar de toekomst
Dat thema, Is er meer, is ontstaan door de actualiteit die bijna iedereen kent, namelijk het aflopen van de Maya-kalender op 21 december 2012 – dit jaar dus. Daar zijn boeken en talloze artikelen over geschreven en gepubliceerd, ook op het internet. De wereld zou vergaan, maar eerst komen er bakken met ellende over de wereld. In kringen van New Age koppelt men het feit eraan dat de wereldbevolking daarná zal overgaan op een leven in hoger bewustzijn. Andere groepen hebben weer andere opvattingen, maar gemeenschappelijk is toch wel het doemdenken over het einde der tijden. Dan past de vraag: Is er meer? Want dan kunnen we toch makkelijk de Bijbelse feiten laten spreken, als het gaat om het verleden, het heden en de toekomst van onze wereld. De dingen van de toekomst spelen ook in de kerken. Jij (FtV) herinnert je vast nog wel de workshop die je enkele jaren geleden op de landelijke dag van het Werkverband deed op camping De Betteld. Het was een prachtige zomerdag, 25 graden en ’s morgens een prachtige dienst. Je zou verwachten dat iedereen die middag van het mooie weer zou gaan genieten. Maar niets was minder waar. Jouw seminar over het profetisch Woord was afgeladen vol; er kon eigenlijk niemand meer bij. Dat was veelzeggend en boven de stoutste verwachting. De vraag naar de toekomst van de wereld houdt velen serieus bezig. Daar wil deze actie bij aansluiten en op inspelen. Zeker naar die vier miljoen mensen die de meest serieuze kandidaten zijn om te horen wat de Bijbel zegt in het licht van het levensgevoel, dat vandaag door de Maya-kalender lijkt te worden gevoed.

Christenen hebben antwoorden
We moeten als christenen niet bang zijn voor onze mening en om voor onze boodschap uit te komen, zoals dat zo vaak het geval lijkt. Je herinnert je nog wel het boekje God is gek van de schrijver Kluun (Ten Have - 2009). Hij bedoelt: het is, volgens onze Nederlandse media tenminste, gek om in God te geloven. Op satirische wijze beschrijft hij dat bijna alle atheïsten van ons land bij de media zijn gaan werken en ons steeds diezelfde boodschap voorhouden: ‘God bestaat niet’. In dit boekje bestrijdt Kluun de dictatuur van dit atheïsme in het publieke domein in het algemeen en in de media in het bijzonder. Dit agressieve atheïsme – hoewel zelf niet gelovig – betitelt hij als geestelijke dictatuur.
Onze komende glossy houdt zich ook met die vragen bezig en probeert antwoorden te geven op de zoektocht van die vele moderne mensen, die in de leegheid van een godloze wereld zich afvragen of er toch meer is.
Op heel veel plaatsen willen we de komende maanden voorlichting geven over dit thema en zoveel mogelijk de publiciteit zoeken. Zo willen we straks, met een 84-pagina’s tellende glossy, de grote vragen aan de orde stellen die vandaag leven onder mensen in ons land. Christenen hebben antwoorden en hebben die antwoorden ook te geven, ook op vragen die hen niet worden gesteld, maar die wel hoogst actueel en herkenbaar zijn. Toerusting voor die typisch christelijke taak, namelijk de medemens bereiken met het Evangelie, is onze inzet voor de komende maanden, zodat in september, als de glossy verschijnt, duizenden mensen klaar zijn deel te nemen aan die taak. Want het is een gemeenschappelijk werk, van de hele kerk, de hele christenheid.

In het blad staan ook allerlei verwijzingen voor verdere pastorale ondersteuning of doorverwijzing. Ik ben enorm dankbaar voor al die organisaties die zich hierbij inzetten en de campagne daadwerkelijk ondersteunen: Alpha-cursus Nederland, Agape-Nederland, Ark Mission, de Christelijke Gereformeerde kerken, Evangelische Alliantie, Evangelische Werkverband, GrootNieuwsRadio, Internationale Bijbel Bond, IZB, Stichting Opwekking en uitgeverij Jongbloed. Het is dus echt een gezamenlijke inspanning vanuit een echt missionaire visie. We hebben ook een eigen website: www.isermeer.nl met reactiemogelijkheden en informatie, doorverwijzingen en noem maar op. Via een speciale postcodecheck kan men nagaan wat er in de eigen omgeving aan activiteiten plaatsvindt, welke kerken er zijn en waar meer informatie of pastorale hulp te vinden is. Iedereen die dat wil kan ook individueel aan de slag in de eigen straat, wijk, dorp of stad. Op 12 mei hebben we een landelijke voorlichtingsdag, maar ook overal in de regio vinden dit soort samenkomsten plaats. Nu al kan ook via de website www.kerk.nl de nieuwsbrief worden aangevraagd om zo op de hoogte te blijven en te zien of men mee kan gaan doen.

Ik zou bijzonder dankbaar zijn als dit een grote actie gaat worden –ik ben er eigenlijk wel zeker van – en velen worden bereikt met het Evangelie van de Here Jezus. Daarom is de glossy ook inhoudsvol, maar niet met specifieke christelijke thema’s in, laten we zeggen, de tale Kanaäns. Maar met verhalen, interviews en artikelen die die groep aanspreken. Zoals met de actrice en presentatrice Lizelotte van Dijk, die vertelt over haar indrukwekkende ontmoeting met Christa Rosier, die gedurende diezelfde weken is gestorven. Lizelotte begrijpt dan helemaal niets meer van de God van de Bijbel en zoekt naar woorden om iets van haar gevoelens en gedachten te beschrijven, maar daarin blijft ze volkomen steken. Er valt een beklemmende stilte. In die stilte moet ook elke lezer, ook elke christen, opnieuw nadenken over de vraag: God… Wie bent U toch? Wie bent U voor mij?

Feike ter Velde