Is ons gebed echt?

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 9/10
Is ons gebed echt?



Zonder gebedsleven in Zijn tegenwoordigheid is ons geestelijk inzicht duister en onze wijsheid dwaas. Zonder dagelijks tot Hem te naderen, hebben wij niet eens in de gaten dat wij vervreemd zijn van Hem en kunnen wij onze motieven niet juist inschatten. Zonder dagelijkse omgang met Hem gaat het geestelijke licht uit en kan Hij ons de hemelse dingen niet toevertrouwen. Zonder intieme omgang met God is gebed niet naar Zijn wil, maar overgeleverd aan onze hartstochten, die in ons strijd voeren en die onze tong, onze handen en voeten, onze ogen en ons hele lichaam mobiliseren. Gelijkvormig aan de wereld, staan we dan niet ten dienste van God (Rom. 12:1-2). Dat gebed zoekt niet de eer van God en niet de vrucht van gerechtigheid, maar eigen welbevinden. Dat gebed hecht meer belang aan het ontvangen van dingen die God geschapen heeft dan aan God zelf. Dat gebed verlangt meer naar de dingen van de wereld dan naar God. Al zou alles wat wij dan zeggen en doen uiterlijk christelijk ogen, het zou niet meer zijn dan farizeïsme, witgekalkte ongeestelijkheid, menselijke autonomie, duivelse heerschappij, vriendschap met alles en iedereen, behalve met God. Vriendschap met God nadert tot God en is intiem met God. Dan vermag het gebed van de rechtvaardige veel (Jak. 5:16).

Lees je Bijbel, bid elke dag. Is het alleen een kinderliedje, of een levensbelangrijk advies? De tegenwoordigheid van God is de vrucht van het bewaren van Zijn Woord. Dan openbaren Jezus en de Vader zich aan ons. Dan is er geestelijke gemeenschap. Dan is er echt gebed.



Jef de Vriese