Ishon ájin

Gieneke van Veen-Vrolijk • 81 - 2005/06 • Uitgave: 23
Ishon ájinDe uitdrukking ‘oogappel’ is niet onbekend en evenmin is het ongewoon om dit woord te gebruiken. Ook in de Bijbel komt enkele malen het begrip ‘oogappel’ voor als een doelgericht gebruikte uitdrukking. Waar wij in de Schrift deze uitdrukking aantreffen heeft het ons veel te zeggen.Het gaat in de Hebreeuwse bijbeltekst om de samenstelling van verschillende woorden: ‘ishon bat ájin’ of ‘ishon ájin’. Het woord ‘(bat)ájin’ betekent oog. Hiervoor staat ‘ishon’. Het woord ‘ishon’ kan worden vertaald met: kern, midden, zwartheid, het donkere.

In Spreuken lezen wij over de “… ishon/het midden/zwarte van de nacht” (Spr. 7:9).

De samengestelde uitdrukking ‘ishon (bat)ájin’ betekent zo: kern, appel, pupil, midden, zwartheid van het oog.Onze ‘ishon ájin’/oogappel, de pupil, moet worden beschermd, want dat kleine zwarte rondje van het oog is uiterst essentieel. Hoe dient die kleine donkere spiegel te worden bewaakt! Hoe snel is er die beschermende knipperbeweging van het ooglid. Omdat we dit zo goed weten, snappen wij onmiddellijk de geestelijke les die God leert als Hij het beeld van de oogappel gebruikt.God gebruikt dit beeld betreffende Israël. Mozes zingt in zijn afscheidslied dat de Here Israël leidde, onderwees en “bewaarde als de ishon/pupil/ van Zijn oog” (Deut. 32:10). Zoals men de eigen oogappel/pupil onmiddellijk beschermt, zó is de Here voor Zijn uitverkoren volk geweest en Zijn trouw verandert niet. Het is en blijft Zijn eigen ‘ishon ájin’/oogappel. Wee, wie daar aan komt.In het Psalmenboek leren wij als kinderen Gods onze hemelse Vader te bidden en aan te roepen. In nood mogen wij Hem bidden: “…Bewaar mij als ‘ishon bat ájin’/oogappel…” (Ps. 17:8). Een indringend, duidelijk beeld dat leert dat Hij verhoort en beschermt. Wij mogen Hem zo aanroepen als Zijn kwetsbare, door Hem beminde oogappel… Wat een rijkdom en voorrecht!Het oogappelbeeld wordt ook toegepast op de Bijbel. Gods kinderen worden opgeroepen om Zijn Woorden te bewaren/onderhouden, want dat is het leven. Ja, Hij roept Zijn kind op Zijn Tora te bewaren als de ‘ishon/pupil van uw oog…’ (Spr. 7:2).De Here beschermt de Zijnen als ‘ishon ájin’/oogapel en zo lang wij hier op aarde onder die Goddelijke bescherming leven, mogen wij Zijn Woord als onze ‘ishon ájin’ bewaren en uitdragen.Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk