Islam in de wereld

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
Sinds de terroristische aanval op Amerika met duizenden doden staat de Islam overal ter discussie, zo ook in Nederland. Allerlei politici zeggen steeds weer dat de strijd tegen de terreur niet gericht is tegen de Islam. De Islam is, zo zegt men, president Bush voorop, een vreedzame godsdienst. Toch moeten, gezien de ontwikkelingen wereldwijd, daar wel een paar kanttekeningen bij worden gemaakt en een paar vragen over worden gesteld.
Amsterdam had enkele weken geleden een grote anti-Israël- demonstratie met zo'n tienduizend mensen - veel Marokkanen en andere moslims. Er ontstonden gevechten met de politie, er waren vernielingen op grote schaal, maar wat er werd geroepen tart elke beschrijving. Ronny Naftaniël schreef er een stukje over in NRC-Handelsblad van 16 april jl. onder “Vals joods geluid". Er is een groepje Joden in Nederland die zich sterk afkeert van de politiek van de Israëlische regering. Zij waren ook bij die demonstratie. Zij krijgen in de media nogal veel aandacht.

In dezelfde krant stond een groot artikel van Mohammed Benzakour die vond dat de moslims hun geloof beter zouden moeten belijden, dan zouden ze hier beter kunnen functioneren. Zoals zo vaak bij moslims kruipt ook hij echter in een slachtofferrol. Men moet zich in gemoede afvragen of zijn
haal werkelijk bijdraagt tot integratie van moslims in de Europese samenleving, of dat dit juist bijdraagt tot verdere isolatie van moslims, die zich zielig en bedreigd voelen en zo tot terroristen kunnen worden gemaakt. Die teneur is ook te beluisteren bij de Palestijnen en bij Osama bin Laden. Laten we hopen dat politici in Nederland juist hierover een duidelijk geluid laten horen in de samenleving en in de contacten met de Islamitische gemeenschap in ons land. Een gezond zelfbeeld voor de moslim kan hem helpen in ons land en in Europa goed te functioneren en zijn eigen leven op te bouwen in deze samenleving.

Feike ter Velde