Islamitisch fascisme gijzelt de wereld

Feike ter Velde • 91 - 2015 • Uitgave: 3
Het nieuwe jaar is begonnen met wereldwijde geweldsacties, moordpartijen en terreur door islamitische jihadisten. Ook ons land lijkt in toenemende mate in de greep van angst. Journalisten geven hier en daar toe dat ze bang zijn en steeds meer letten op hun woorden. Het moslimgeweld is derhalve aan de winnende hand. Mooie woorden over onze vrijheid van meningsuiting en grote bijeenkomsten in onze steden maken indruk, maar dragen niets bij aan gewenste oplossingen. Ayaan Hirschi Ali zei: “Dit geweld zit in de islamitische religie en moet als zodanig worden aangepakt.”

Het dagelijks nieuws wordt de eerste weken van het nieuwe jaar gedomineerd door het geweld van islamitisch fascisme. Vooral in het Midden-Oosten, met Islamitische Staat (Kalifaat) in Irak en Syrië – in de media een beetje naar de achtergrond verschoven – vallen dagelijks honderden slachtoffers. We horen niet zo veel meer over het oprukken van de terroristen en de bombardementen door F16’s uit Westerse landen, maar dit scenario gaat gewoon door. Het uitbreiden van de idealen van het kalifaat naar andere landen werkt als een ondergrondse veenbrand, maar haalt ook meestal niet de bureaus van onze nieuwsverschaffers. Boko Haram in Nigeria, dat dagelijks hele dorpen uitmoordt, kan in Europa kennelijk weinig mensen boeien. Dat deze dodelijke geest in de hoofden van veel islamieten wereldwijd postvat, zou ons veel meer moeten bezighouden. Nu komen onze mediagezichten, politici en andere publicitaire smaakmakers helaas niet verder dan te zeggen dat dit niet gaat om de hele islam, maar slechts om een handjevol extremisten die de islam gebruiken voor hun geweldpleging. Dit is hun boodschap aan ons allen: “Slaapt u maar rustig door, wij waken over u.”

Niet langer wegkijken
De twee moordenaars die in Parijs twaalf mensen koelbloedig om het leven brachten waren onder het toeziend oog van de Franse veiligheidsdiensten. Een van hen had al in de gevangenis gezeten en zijn ideeën waren bekend. Niettemin kon de man vrij rond lopen, wapens en explosieven aanschaffen en samen met zijn broer het bloedbad aanrichten. Hoe veilig kunnen ook wij ons weten nu zoveel terroristen ook onder ons aanwezig zijn en zich vrijelijk kunnen bewegen in ons land?
Het is buitengewoon ergerlijk dat, op een enkeling na, de hele moslimgemeenschap in ons land nog steeds zwijgt. Een enkele moedige moslim durft zich uit te spreken, zoals de woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Yassin Forkani. Hij zei dat moslims niet langer weg moeten kijken van deze terreur die in de naam van Allah wordt gepleegd. Hij werd vanuit de moslimwereld verschillende malen bedreigd en stopte als imam enkele weken met preken. Tegelijkertijd schroomt hij niet, net als zoveel andere moslims, om in de slachtofferrol te kruipen en te melden dat in moskeeën angst heerst voor het geweld van moslimhaters in ons land.
Bij alles wat er wereldwijd gebeurt aan islamitisch geweld klinken zulke opmerkingen wel heel erg onzuiver. Echter, de islam als dogma aan te wijzen van het kwaad, daarvan houdt men zich verre. En dat is erg naïef, zo niet dom en gevaarlijk. De leider van de islamitische terreurgroep Boko Haram in Nigeria, Abubakar Shekau, zei op een videoband: “Allah draagt ons op om te moorden en we doen dat en we genieten ervan.” Bijna tweeduizend mensen werden uitgemoord in Nigeria op de dag dat wij via de media de situatie in Parijs gespannen volgden.

Een onmachtige overheid
We zijn voortdurend selectief verontwaardigd. In Madrid kwamen in 2004 bijna tweehonderd mensen om het leven bij een aanslag door Al Qaida op treinstations. Maar de Europese burgers gingen niet massaal protesteren tegen het islamitische terrorisme. In 2005 kwamen tientallen mensen om in de metro van Londen en Europa zweeg. En nog steeds zijn we niet wakker geworden. Onze opiniemakers blijven academische zwamverhalen houden over de moslimterroristen, die slachtoffer zouden zijn van ons Westerse systeem en hier geen kansen krijgen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is ook een jongen uit Marokko. Hij sprak duidelijke taal tot moslim jongeren die zich aangetrokken voelen tot moorden: “Als het je hier niet bevalt moet je oprotten.”
Deskundigen zeggen dat hardere maatregelen geen zin hebben, omdat, vooral in Frankrijk, de maatregelen al erg ver gaan. Eigenlijk weet niemand in onze Westerse wereld hoe burgers beschermd zouden moeten worden tegen terreur dat tot doel heeft zoveel mogelijk slachtoffers te maken: burgers, kinderen, politieagenten etc. In andere delen van de islamitische wereld wordt deze terreur gezien als heldendaden. Velen verklaren op internet en via de televisie dat het doel is om de Westerse samenleving, Europa en Amerika, te vernietigen. Wie kan voorkomen dat een man op straat, vader van kleine kinderen, in het Engelse Woolrich, in 2012 zomaar wordt onthoofd? Ook elders gebeurden dergelijke gruwelijkheden onder luid geroep ‘Allah Akhbar!’
Om één vermoedelijk terrorist in de gaten te houden zijn twintig veiligheidsagenten nodig. Dat is praktisch dus onmogelijk. Conclusie: onze overheid is niet in staat haar taak naar behoren te vervullen en haar burgers te beschermen tegen een dagelijks groeiend aantal vermoedelijk islamitische terroristen. Dit kan leiden tot toenemend politiek extremisme en moslimhaat bij onzekere en bange burgers.
Onze politie is niet opgewassen tegen dit extreme geweld van in kampen en aan het front getrainde moslimstrijders, die hier, met verachting van hun eigen leven, dood en verderf willen zaaien. Politievakbonden vragen nu al om meer training van hun mensen.

Een ontoereikend rechtssysteem
Ons hele rechtssysteem is evenmin ingericht op met haat vervulde jihadisten. Drie jaar gevangenisstraf is in ons systeem een heel lange tijd. Maar komt een jihadist vrij na drie jaar, dan wordt hij als held in zijn gemeenschap binnengehaald. Hij heeft naam gemaakt en iedereen kent hem nu als held! Dat trekt anderen weer aan om hetzelfde of erger te doen.
Niet iedere moslim is een terrorist – dat is natuurlijk onzin. Maar iedere gewelddadige jihadist is wel een moslim en put zijn inspiratie uit de koran en de islam. Daarom moeten moslims wereldwijd wél opstaan tegen het geweld dat overal in de islamitische wereld wordt gepleegd. Terwijl ik dit schrijf wordt in Jeddah (Saoedi-Arabië) een jongeman, Raif Badawi, direct na het gebed in de moskee, op straat gegeseld met vijftig gruwelijke geselslagen. Volgende week vrijdag volgt de volgende serie van vijftig geselslagen totdat de duizend geselslagen zijn uitgevoerd. Mensen staan in groten getale te kijken en te genieten. Zijn wandaad? Een pleidooi voor een mensvriendelijkere islam.

De wereld is in de greep van uitzichtloos geweld. Christenen worden overal vervolgd, vooral door de islam, maar hebben het uitzicht op de wederkomst van de Here Jezus in deze angstige wereld.

Feike ter Velde