Israël begin- en eindtijd

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 5
Israël begin- en eindtijd

- een bijbelse visie voor de leek -
Dit vlot geschreven en gemakkelijk te lezen boekje voldoet precies aan de door titel en subtitel gestelde verwachting. Het verhaalt bijbels goed gedocumenteerd, de historie van Israël en trekt duidelijke lijnen naar de toekomst.

Het boekje plaatst de ‘uitverkiezing’ van Israël in het bredere perspectief van Gods plan met Zijn schepping. Daarom begint het met antwoorden te zoeken op de vraag waarom God de aarde heeft geschapen. En net als de Bijbel zelf is het slot gewijd aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar tussenin komen heel wezenlijke vragen aan de orde, zoals: Waarom ben je hier op aarde? Wat is de bedoeling van je leven? Zegt de Bijbel dat er vrede komt? Dit zijn diepe vragen. De kracht van het boekje is dat het deze vragen op zodanige manier behandelt dat iedereen er bij kan. Dus inderdaad toegankelijk voor de ‘leek’. Maar ook het andere aspect: de ‘bijbelse visie’ wil ik van harte onderstrepen. Steeds is de Bijbel het uitgangspunt, waarbij de schrijver eerst de letterlijke betekenis van de tekst handhaaft.

Het boekje is zeer geschikt voor ieder die van Gods volk, Israël, houdt en de gebeurtenissen rondom dit volk in bijbels kader wil begrijpen. De kracht is ook dat alle dingen die we wel weten of menen te weten in kaart gebracht worden. Aanbevolen voor de leek, maar ook de ‘gevorderde’ zal het met plezier lezen.ds. Henk SchoutenIsraël begin- en eindtijd

- een bijbelse visie voor de leek -

Auteur: Kees Middelbeek

Pagina’s: 200

Prijs: € 16,50