‘Israël deed alles om burgers Gaza te beschermen’

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 22
Israël heeft tijdens de Gaza-oorlog meer gedaan om de burgers van Gaza te beschermen dan van haar verwacht mag worden. Dat zei legerofficier Richard Kemp, voormalig commandant van de Britse troepen in Afghanistan, voor de VN-mensenrechtencommissie, bij de bespreking van het Goldstone Rapport over mensenrechtenschendingen tijdens de Gaza-oorlog begin dit jaar. “Het Israëlische leger heeft meer gedaan om de rechten van burgers te beschermen dan welk leger dan ook in de geschiedenis van oorlogsvoering.” Kemp doelde daarbij onder andere op de twee miljoen pamfletten die boven Gaza werden verstrooid, de honderdduizenden telefoontjes om mensen te waarschuwen en het afblazen van veel aanvallen omdat burgers gevaar zouden lopen.
Kemp wijst erop dat het enige bewijs in het Goldstone Rapport bestaat uit getuigenverklaringen van Palestijnse bewoners van Gaza. “Omdat zij door het Hamas-regime onder de duim worden gehouden, kunnen zij geen geloofwaardig getuigen zijn.” Overigens blijkt dit ook uit de woorden van de Palestijnse minister van Justitie, Ali Al-Kashan, die meldde dat ‘Goldstone’ geen concreet bewijs bevat voor aanklachten voor oorlogsmisdaden.