Ja, ik ben een euroscepticus

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 11
Ja, ik ben een euroscepticusEuropa is steeds weer in het nieuws: Grondwet, vlag, volkslied en joods-christelijke wortels. Europa is eigenlijk een lappendeken van culturele en nationale tegenstellingen. De belangen van alle (toekomstige) lidstaten lopen ook niet bepaald parallel. Frankrijk, Engeland en Polen heten samen met Nederland dwarsliggers te zijn. Europa is een spel voor politici, maar het Europees parlement beslist meer en meer over onze vrijheden, wat kan en mag. Daardoor is Europa minder ver van ons bed dan we dikwijls beseffen. Over onze hoofden heen wordt een samenleving ontwikkeld die ten diepste onchristelijk en feitelijk antichristelijk zal blijken.Mijn scepticisme hangt samen met het profetisch woord. Ik geloof dat Gods woord actueel is en in profetische termen vergezichten geeft in de tijd. Europa was er in de dagen van de Here Jezus. Toen heette Europa anders, het was het Romeinse rijk. Dat Romeinse rijk was niet alleen onchristelijk, maar vooral antichristelijk. Zij die de naam van de Heer beleden, hadden moeilijke tijden en velen stierven een vreselijke dood. De keizer immers pretendeerde God te zijn.Dit Romeinse rijk herstelt zich, zij het onder een andere naam: Europa, een unie met een grondwet, vlag en volkslied. Hoe dat precies gaat? Een federatie die zich naar buiten toe met harde politieke en militaire middelen manifesteert als supermacht, maar naar binnen toe is het een pot vol barsten en breuklijnen.

Blair werd genoemd als presidentskandidaat. Natuurlijk ambieert hij dat niet. Maar ondertussen is de term wel gevallen en wennen we er aan. Een president, symbool voor eenheid die er niet is.God gaf aan Daniël een vergezicht in de tijd. Via het beeld van Nebukadnezar werd het duidelijk gemaakt: Het Romeinse Rijk zal zich in de eindtijd herstellen. Via Johannes weten we dat er een ‘beest uit de zee’ opkomt. De toekomstige keizer van dat Romeinse rijk. Natuurlijk geen dictatuur, maar democratisch gekozen, ontwikkeld en beschaafd. In denken en doen vanuit Gods norm bezien ‘beestachtig’.Ja, ik ben een euroscepticus, maar geen pessimist. Al deze ontwikkelingen vertellen ons dat Gods woord betrouwbaar is. Niet alleen het Romeinse Rijk komt eraan. Uiteindelijk en bovenal, weet ik, Gods rijk komt.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht