Jacques Brunt: 'De drie V's moeten weer centraal staan'

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 1
JACQUES BRUNT

‘De drie V’s moeten weer centraal staan’


Sinds 1 januari hebben we een nieuwe collega op kantoor. Jacques Brunt (29) wil jongeren bereiken met de Bijbelse boodschap van verzoening, vervulling en verwachting. Hoewel hij zelf een reformatorische achtergrond heeft, wil Jacques zich ook richten tot de evangelische jongeren. ‘De Bijbel moet boven elke traditie staan.’


“De afgelopen jaren heb ik de Toogdag bezocht. Ik werd daar aan het nadenken gezet, was onder de indruk van de boodschap. Maar wat me ook opviel, was dat ik weinig jonge gezinnen zag. Vorig jaar heb ik daarover eens een mail gestuurd naar Henk Schouten, waarin ik aangaf dat ik het jammer vond en tegelijk ook niet begreep dat er zo weinig jongelui waren. Twaalf weken voor de laatste Toogdag kreeg ik een e-mail van Aad van de Sande of wij vanuit Stichting HeartCry wat konden betekenen. Er zou een tent neergezet worden en die was op de vrijdagavond wel geschikt voor een jongerenavond. Dat vond ik een bevestiging van God op mijn eerdere mail. Om de eigen (reformatorische) achterban erbij te betrekken hebben we - naast Aad van de Sande - ook dominee Van Campen gevraagd om te spreken. Het resultaat is bekend: ongeveer duizend jongeren hoorden wat het voor hen persoonlijk betekent dat Jezus terug zal komen. Deze avond was echt een hoogtepunt.

Henk Schouten en Henk Morren, de voorzitter van het bestuur, zeiden mij toen: “Jij bent iemand van de boodschap.” Samen zijn we toen gaan kijken of we hier invulling aan kunnen gaan geven voor Het Zoeklicht. Inmiddels heb ik wel wat ideeën om op te pakken. Zo wil ik graag jongerenbijeenkomsten beleggen, te denken valt o.a. aan studiedagen op de zaterdag, een jaarlijkse jongerenavond voorafgaand aan de Toogdag. Ik merk dat er bij veel jongeren vraag is naar meer kennis van de Bijbel. Daarbij maakt de stroming niet veel uit. Als derde zie ik graag lectuur gericht op jongeren, bijvoorbeeld drie keer in het jaar een Jongeren-Zoeklicht. De drie V’s moeten weer centraal komen te staan. Verzoening is het fundament. Vandaar uit komt de vervulling met de Heilige Geest en de toewijding aan God, gevolgd door de verwachting van de spoedige komst van onze Heiland.

Zelf werd ik geraakt door een oud boekje van Johannes de Heer, Beteekenis en doel van de Maranatha-beweging en den Zoeklicht arbeid. Dat heeft me echt aan het denken gezet. Net als de biografie van Johannes de Heer, geschreven door drs. Elsman, die ik eens tweedehands kocht toen ik op Texel was. Ik dacht dat toekomstverwachting uit het buitenland was komen overwaaien. Maar door het lezen van bovengenoemde boekjes kwam ik er achter dat die verwachting oude, maar bovenal Bijbelse papieren heeft.
In 1996 heeft God me stilgezet. Toen kwamen bij mij vragen op over dood en leven, zonde en genade en de prangende vraag; ‘Hoe krijg ik vrede met God?’ Na een ‘geestelijke zwerftocht’ van vier jaar ben ik in 2000 tot geloof gekomen. Toen ontstond er een verlangen naar een toegewijd leven en naar de komst van de Here Jezus in de lucht. Ik heb geleerd dat God je steeds meer wil openbaren, steeds meer duidelijkheid wil geven over Zijn Woord en Zijn plan met ons leven. Het christenleven wordt verklaard in 1 Tessalonicenzen 1: 9 en 10, van bekering naar toewijding naar verwachten. Ook kwam ik tot de ontdekking dat een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën, maar toch hoor je daar maar zo weinig over. Tegelijk zie ik Daniël 12:4 in vervulling gaan. Hier staat vermeld dat in de eindtijd velen onderzoek zullen doen en de kennis zal vermeerderen. Dat merk ik in verschillende verbanden. Het is belangrijk dat hierover onderwijs wordt gegeven. In het Oude Testament lezen we ‘Hij is het die mijn heil volmaakt.’ Hij is gekomen, maar er is een uitzien naar Zijn tweede komst. Het is niet gezond wanneer een bruid niet uitziet naar de bruidegom, maar toch is er onverschilligheid, onwetendheid over de wederkomst van de Here Jezus. Dát maakt deze boodschap belangrijk, ook voor jongeren. Je ziet trouwens ook dat veel teksten over heiligmaking in het licht staan van de wederkomst. Leven als christen heeft dus alles te maken met die verwachting.
Dat gaat over kerkmuren heen. Ik probeer die muren zo laag mogelijk te maken. Je moet namelijk het hele Lichaam van Christus dienen. Dat is belangrijk. Juist in de eindtijd worden we hiertoe gedrongen en ontmoeten we elkaar aan de voet van het kruis. Dat er verschillende tradities zijn is prima, maar dat moet niet leidend zijn. De Bijbel moet boven de tradities staan.
Johannes de Heer is altijd met passie en bewogenheid bezig geweest om mensen tot Jezus te leiden, de drie V’s te verkondigen. Met dezelfde gedrevenheid wil ik ook aan de slag gaan. Ik hoop dat de Bijbel voor veel jongeren (opnieuw) open mag gaan.”

Jacques Brunt is getrouwd met Annette en heeft twee kinderen: Levi (3) en Boaz (7 maanden). Naast zijn activiteiten voor Het Zoeklicht werkt hij voor een makelaarskantoor, waar hij overigens ook Zoeklicht-lezers tegen komt, en is hij voorzitter van Stichting HeartCry.
Wanneer u ideeën heeft voor Jacques, of een bemoediging wilt sturen, dan kan dat per post naar ons kantoor of per e-mail naar: j.t.brunt@zoeklicht.nl.

Peter de Haan