Jeruzalem, Mekka, Babel,...

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Jeruzalem

Mekka, Babel, Washington, Medina, Brussel, Moskou, Rome, GenèveEen heilig geheim


Wij weten hoe het afloopt. Bijbelse profetie komt altijd uit, het is 100% betrouwbaar. De 24 oudsten in de hemel proclameren luid en duidelijk: ‘Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat U uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard’ (Op. 11:17). Allereerst voor Israël: ‘Jubel, dochter van Sion; juich, Israël… de Koning van Israël, de HERE, is in uw midden’ (Sef. 3:14,15). Eindelijk rust en vrede voor Israël! Dan zal de hele aarde het koningschap van Gods Messias aanvaarden: ‘De HERE zal koning worden over de hele aarde’ (Zach. 14:9). Jeruzalem zal geen twistappel meer zijn. Daar zal rechtvaardige wereldpolitiek worden gemaakt. ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’ (Micha 4:2 en Jes. 2:3). Zo zal het gaan. Er is nog veel meer. In die tijd zal een diep geheim zichtbaar worden. De wens van de heilige, machtige, grote God onder Zijn volk te willen wonen, wordt realiteit. Dit voornemen maakte de HERE al bekend bij de bouw van de tabernakel. ‘Zij zullen Mij een heiligdom maken, en IK zal in hun midden wonen' (Ex. 25:8). Wat gebeurde er toen? ‘De heerlijkheid van de HERE vervulde de tabernakel’ (Ex. 40:34-38). Eeuwen later begreep koning Salomo dat hij te maken had met een heilig en onbegrijpelijk geheim: ‘Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan U niet bevatten’ (1Kon. 8:27). Toch bouwde hij een Tempel en toen die Tempel ingewijd werd ‘vervulde de heerlijkheid van de HERE het huis van God’ (2Kron. 5:14). God wil bij mensen wonen. Jeruzalem zal het centrum worden van Gods heilige Shechina, want ‘de naam van de stad zal voortaan zijn: De HERE is daar’ (Ez. 48:35). Diep ontroerd zal de mensheid dan ervaren: ‘Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn’ (Op. 21:3).Grimmige strijd

Zover is het nog lang niet. Heel wat steden concurreren met Jeruzalem. Duistere, geestelijke machten strijden om de macht over de aarde. De VN is zo berucht om de felle anti-Israël houding, dat de vertegenwoordiger van Israël eens opmerkte dat hij het gevoel had bij de VN met een gele ster op te lopen. Binnenkort zal men wel weer teruggrijpen op resolutie 181, het Verdelingsplan van 29-11-1947. Artikel III gaat over Jeruzalem. Daar staat: ‘De stad Jeruzalem zal worden ingesteld als een corpus separatum (afgescheiden lichaam)… en door de VN worden beheerd.’ Dit plan is door de overval van de Arabische landen op Israël (Onafhankelijkheidsoorlog, 1948) in de ijskast gezet, maar zal binnenkort weer boven tafel komen. Want de wereldmachten weten heel goed dat wereldheerschappij niet zonder Jeruzalem gaat. De EU staat klaar om de macht van de VS over te nemen. Achter de EU staan twee steden: Brussel en Rome. Brussel staat voor de politieke macht en Rome voor de geestelijke macht. Want ook het Vaticaan is al eeuwen bezig macht over de Oude Stad van Jeruzalem te krijgen. De EU krijgt steeds meer trekken van het ‘Herstelde Romeinse Rijk’, zoals Daniël heeft voorzien. Deze profeet voorzegt dat Israël veel ellende van dit opkomende wereldrijk te verduren krijgt. Maar uiteindelijk zal de God van Israël tot Zijn doel komen. Want met grote kracht en gezag staat daar Gods proclamatie: ‘IK heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Ps. 2:6).Een lege geschiedenis

Momenteel zijn het ‘Mekka en Medina’ waarvoor Jeruzalem een hoge prioriteit heeft. Die geschiedenis begint in 622. Mohammed vluchtte uit zijn woonplaats Mekka naar Medina. In Medina woonden veel Joden. Mohammed nam een aantal Joodse riten en gewoontes over om hen voor zijn religie te winnen. Hij schafte de oude, heidense gewoonte af om in de richting van de Ka’aba (Kubus) in Mekka te bidden. De ‘qibla’ (gebedsrichting) zou voortaan in de richting van het ‘Heilige Huis’ te Jeruzalem zijn. Dat duurde maar twee jaar, want de Joden in Medina moesten niets van Mohammeds leer hebben. Dus werd de ‘qibla’ weer teruggedraaid naar Mekka (Soera 2:142-149). Jeruzalem heeft daarna nauwelijks een rol gespeeld in de islam. In 637 is Jeruzalem op de Byzantijnen veroverd en werd een klein gebouwtje neergezet op de plek waar nu de al-Aksa moskee staat. Toen, eind 7e eeuw, strijd om de macht ontstond tussen de kalief van Mekka en die van Damascus werd Jeruzalem om politieke redenen even belangrijk voor de islam. In die tijd is de Rotskoepel gebouwd. Sindsdien, zelfs tijdens de Kruistochten, is Jeruzalem een bijna lege bladzijde in de geschiedenis van de islam. Dat is goed te begrijpen als we de Bijbel naast de Koran leggen. In de Tenach (OT) komen Jeruzalem en Sion meer dan 800 keer voor en in het Nieuwe Testament nog eens 160 keer. In de Koran daarentegen niet één keer. De claim dat Jeruzalem de derde Heilige Stad van de islam is, berust voornamelijk op Soera 17:1. Deze tekst beschrijft de ‘Nachtreis van de Profeet’: ‘Die zijn dienaar ’s nachts van het ‘gewijde bedehuis’ (Ka’aba in Mekka) naar het ‘uiterste bedehuis’ deed reizen.’ Dat ‘uiterste bedehuis’ wordt ‘vertaald’ met Jeruzalem. Er zijn ook islamitische exegeten die hier Medina in zien. Opvallend is dat onder de teksten die in het rond op de Rotskoepel staan, geen enkele indicatie van deze ‘nachtreis’ te vinden is. Wanneer is Jeruzalem zo ‘heilig’ geworden voor de islam? Waarom worden de religieuze sentimenten van islamieten zo fel opgejaagd als het om Jeruzalem gaat?Verhuizing naar Jeruzalem?

Zelfs van 1948–1967, toen Jordanië Oost-Jeruzalem en de Oude Stad in handen had, bleef de ‘Heilige Stad’ een onbetekenende plaats in de grote, islamitische wereld. Opeens, nadat Israël Jeruzalem heroverd had, werd Jeruzalem het brandpunt van Arabische eisen dat er een Palestijnse staat moest komen. Moslimleiders veegden het stof van oude Hadiths (tradities, verhalen en uitleggingen rondom de Koran) en benadrukten de heiligheid van Jeruzalem voor de islam. In de loop van de jaren werd Jeruzalem steeds ‘heiliger’. Men spreekt zelfs van moslimzionisme.
De ‘Jeruzalemdag’ in Teheran trok 300.000 moslims! Zelfs alle historische betrokkenheid van Israël bij de Tempelberg wordt ontkend. Kostbare archeologische overblijfsels, die aan de Tempels herinneren, worden systematisch vernield. Tegelijk ontwikkelt zich een islamitische eindtijdleer, waarin Jeruzalem een hoofdrol speelt. In dat scenario wordt Jeruzalem de hoofdstad van een wereldomvattend kalifaat. Een islamitische messias, de Mahdi, zal met behulp van de islamitische versie van de Here Jezus, de antichrist in Jeruzalem verslaan. ‘Jezus’ zal hem daarna helpen de wereld te islamiseren! Er gaan ook geruchten rond, dat heilig water en de Ka’aba uit Mekka naar Jeruzalem worden verhuisd. Hoe zal het verder gaan?Persoonlijk

Ik denk dat de huidige hoofdrol van de islam in de strijd rond Israël en Jeruzalem snel uitgespeeld zal zijn. In Psalm 83 en Zacharia 12:2 staat een profetie over een oorlog met volken rond Israël. Van islamitische landen tegen Jeruzalem. Het Joodse volk bidt dan: ‘Overdek hun aangezicht met schande… maak hen beschaamd… opdat zij uw Naam zoeken, o, HERE’ (Ps. 83:17-19). Waarschijnlijk zullen Mekka en Medina na een nederlaag in die oorlog een ondergeschikte plaats innemen. De EU, Babel en Rome zullen daarna hun profetische rol in het eindtijdgebeuren gaan spelen. En dan… dan zal de Verlosser, de Koning-Messias spoedig komen.Jan van Barneveld