Jezus in jouw boot

Willem de Vink • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
Hij viel neer aan de voeten van Jezus en zei:
"Ga uit van mij, want ik ben een zondig
mens, Here." (Lucas 5:1-11)

Met Jezus in je leven maak je onverwachte dingen mee. Als je leert om op zijn aanwijzingen in te gaan verandert er veel. Je doet wat Hij zegt, en kijk: het kan zijn dat je zomaar ineens een heleboel voorspoed ervaart, op school, op je werk, thuis. Dat komt omdat Hij leven en overvloed wil geven. Zo doet Hij dat.

Da's leuk natuurlijk, die zegen, maar eigenlijk verliezen zulke bijzondere dingen hun betovering als je ontdekt wie Jezus écht is. Dan draait het alleen nog maar om Hem. Om Hem en jou, om precies te zijn, omdat je jezelf dan gigantisch tegenkomt. En dat kan weleens behoorlijk pijnlijk zijn.

Zo verging het Simon Petrus tenminste. Jezus had hem 'n geweldige visvangst bezorgd. Zijn boot lag tjokvol; hij zonk er bijna van. Maar Simon dacht al niet eens meer aan de sensationele winst die dat zou opleveren. Hij staarde naar Jezus, die zomaar in z'n boot was gestapt en die dit allemaal veroorzaakt had. Daar stond Hij: zo machtig, zo puur, zo vol goedheid. En op hetzelfde moment zag Simon zichzelf: zo'n slapjanus, zo wispelturig, zo vol tegenstrijdigheden. Hij zag in de blinkende spiegel van Jezus zijn eigen lompheid en dat bracht 'm aan het wankelen. Z'n knieën werden slap. Hij viel voorover op de grond. En in het drabbige tapijt van vissen stamelde hij dat Jezus maar beter uit z'n boot kon vertrekken.

Die Simon! Zie je het voor je? Nee, lach niet om hem; je weet niet wat voor strijd er in hem woedde. Of misschien weet je het ook wel, en begrijp je dat dit een noodzakelijke reactie is van iedereen die Jezus ontmoet. Jezus — de man die Gods heerlijkheid weerspiegelt en die je meezuigt in Gods vurige gedachten over jou. Dan smelt alle bravoure en hardheid en weerstand en heb je even niets meer te zeggen. Logisch dat je door de knieën gaat en plotseling beseft hoeveel zonde er aan je kleeft.

Herkenbaar of niet? Misschien staat alles wat Jezus betreft behoorlijk ver van je af. Bedenk dit. Je kunt er tevreden mee zijn dat je een christen bent, maar als Jezus in jouw boot is gestapt, zul je vroeg of laat oog in oog met Hem komen te staan. Wat doe je dan? Op dat moment vraagt Hij om jouw overgave. Door de knieën, man!

Willem de Vink