Jezus in jouw boot

Willem de Vink • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
Als Jezus in je leven komt, veranderen de omstandigheden, verandert de invulling van je leven, verander je zelf. Als Hij in je boot stapt, verandert zelfs je naam. Je was een visser van vis en nu mag je mensen gaan vangen. Je was bezig op een afgesloten meer, maar nu ligt de hele wereld voor je open. Je dacht date niet veel te betekenen had, maar kijk, nu zegt Jezus dat je mensen in verbinding mag brengen met Hem. “Weid mijn lammeren; hoed mijn schapen; weid mijn schapen," zegt Hij. Je was Simon, een naam zonder betekenis, maar Jezus noemt je voortaan Petrus, ‘rots’. "Op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen." Wat een vertrouwen spreekt Hij hier uit in een man die zo onberekenbaar was als een kameel op rolschaatsen. Wat een geloof investeert Hij in iemand die Hem diverse keren zal teleurstellen. Heb jij ook ontdekt dat God meer geloof heeft in jou dan jij in Hem? "Van nu aan zul je mensen vangen:' Het is God te doen om mensen.

Bij alles wat wij doen zal het allereerst moeten draaien om mensen. God is de God van relaties. Daarom moeten relaties ook in ons leven prioriteit hebben. Ben je mensenschuw? Teleurgesteld, zodat je je afsluit? Verbitterd, waardoor je van je afbijt? Het is niet mogelijk om je op te sluiten in je bootje als Jezus bij je binnenstapt. Hij zal je erop wijzen dat jij iets te betekenen hebt voor anderen. Hij zal eraan werken om je klaar te maken om uit je boot te komen. Hij wil dat je leert dat het draait om de liefde. En dat de liefde gemeten kan worden aan de trouw die jij toont, de tijd en energie die jij inzet, het leven dat jij doorgeeft aan anderen. Hij wil je de kunst leren om een liefhebber van mensen te worden. Maar daar is wel wat voor nodig. Jezus is bij je in de boot gestapt. Je ontdekte iets van zijn bijzondere aanwezigheid. Je kwam oog in oog met Hem te staan, waardoor je door de knieën ging. Je werd met jezelf geconfronteerd; de moed zonk je in de schoenen, totdat Jezus je gerust stelde. Nu zegt Hij dat het niet om jou, maar om andere mensen moet draaien. Hoe leer je dat? Hoe leert Petrus dat?

Het was fijn in z'n boot, samen met Jezus. Maar nu moet ie eruit...

Willem de Vink