Jezus’ invloed op de maatschappij en mij

Henk van Blijderveen • 91 - 2015 • Uitgave: 8
Soms vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat mensen het bestaan van Jezus ontkennen. Want voor iemand die nooit heeft bestaan, heeft Hij verdraaid veel invloed gehad. Geen mens op deze wereld heeft zoveel nagelaten dat aan Zijn bestaan herinnert als Jezus.

Zo leven we in 2015 na Christus. Onze hele jaartelling is in twee periodes verdeeld; de tijd voor Christus en de tijd na Christus. Niet dat Jezus daarvoor niet bestond. Nee, het Oude Testament staat vol met Jezus. Jezus is er altijd geweest. Maar in het jaar 0 kwam Hij als mens naar de aarde, om na 33 jaar met Zijn dood de prijs voor de zonde te betalen. Vrijwillig, uit liefde voor u en mij. En God bevestigde dit offer door Jezus op te wekken uit de dood. Zo bracht Jezus redding aan mensen die in een verloren toestand leefden (en leven!). Geen wonder dat deze gebeurtenis het kantelpunt in het bestaan van de hele mensheid werd!

Heel veel kerken
En zo ontstonden de kerken. Heel veel kerken. Veelal voortkomend uit ruzies tussen mensen die zich groen een geel ergerden aan de veelkleurigheid van God in elkaar. Veelal doordat de Heilige Geest, die mensen in Christus met elkaar verbindt, buitenspel stond. Scheuringen als anti-getuigenissen waren het resultaat. Scheuringen die veel potentieel geloof hebben versnipperd.
En toch… gaat Christus door met Zijn Gemeente. Omdat Hij weet hoe moeilijk het voor mensen is om naar Zijn wil te leven. En om het besef baan te laten breken dat we volkomen afhankelijk zijn van Zijn genade. Om ons te laten zien hoe groot de vergeving is die wij in Hem hebben ontvangen en dat wij zo ook onze broeders en zusters van harte mogen vergeven.

Christelijke feestdagen
En zo kwamen de christelijke feestdagen. Aanvankelijk vol devotie, maar gaandeweg met steeds meer traditie, waarin werelds vermaak zich nestelde.
Ongemerkt is de sterfdag van Jezus, Goede Vrijdag, gedegradeerd tot een normale vrijdag. Met Pasen stond Jezus op uit de dood, terwijl het grootste deel van onze natie onwetend uitslaapt, om daarna samen met de paashaas vrolijk een eitje kapot te tikken. En het geloof ligt er in scherven naast.
Pinksteren is gekoppeld aan mooi weer, het begin van het vakantieseizoen en aan het liedje van Leen Jongewaard, ‘Op een mooie Pinksterdag, het was een dag een mei.’ De kennis dat er toen mensen waren die niet warm werden van het lentezonnetje, maar van de Geest van God, die zich als vurige tongen op hen zette, is zo goed als verdwenen. En met Kerst is het twee dagen vreten en, als het meezit, vrede op aarde. Daarna heeft de onvrede het weer 363 dagen voor het zeggen.
En toch… heeft God nog steeds geduld met deze wereld. Omdat Hij wil dat geen mens verloren gaat. Kies heden wie u dienen zult. Het kan nog steeds. Maar weet dat Gods geduld niet eindeloos is. Alle tekenen wijzen erop dat er niet veel tijd meer is om te kiezen!

Bijbels onderwijs
En zo werden er scholen met de Bijbel gesticht. Want het begin van alle wijsheid was lange tijd de kennis des Heren. Maar al snel goten ouders en leerkrachten steeds meer water bij de wijn van het Heilige Avondmaal. Ze begonnen steeds valser te zingen, waardoor ook de jongen hun snavels maar hielden. Nu leven we in een tijd dat ouders en leerkrachten zelf dringend Bijbels onderwijs nodig hebben. In een tijd dat de menselijke maat is verheven tot volheid, waardoor allerlei geaardheden en eigenaardigheden volkomen mogen worden uitgeleefd.
Maar toch… houdt God de vlam nog steeds brandend in een groep christelijke ouders en leerkrachten, die biddend strijdt voor de kinderen. Die hen Christus voorleeft, hen laat zien hoe ze in vrede kunnen leven met God, zichzelf en anderen.

Mijn bekering
Zelf ben ik 22 jaar geleden, op 38-jarige leeftijd tot geloof gekomen. Vanaf mijn 20ste was ik al zoekende. Een tijd lang passeerde ik de grens van het rijk van de duisternis. Mijn antroposofische huisarts hielp me op weg naar plaatsen die in de rimboe van dit rijk lagen. Ik bezocht spiritistische seances, schilderde meditatief, onderhield banden met mensen die automatisch schilderden. Dat wil zeggen dat demonen hun leven overnamen en de mooiste stillevens uit het dodenrijk op doek kregen. Een tijd lang ben ik actief geweest in een spiritueel gezondheidscentrum. Reïncarnatie was mijn godsdienst en zonder het te weten was satan mijn god. Ik magnetiseerde en hielp met hulp uit de geestenwereld mens en dier. Allemaal heel oprecht, maar toch werd ik steeds onrustiger en onzekerder of de weg die ik bewandelde eigenlijk wel zo goed was.
Geleidelijk aan groeide de weerstand tegen het leven dat ik leidde. De druppel die de occulte emmer deed overlopen, was het overlijden van een medewerkster uit het gezondheidscentrum aan lymfeklierkanker. Ze had volgens de spiritueel leidster geen dokter nodig, want de geestenwereld zou haar genezen…
Mijn vrouw en ik maakten ons ten slotte los van de groep en besloten dan maar op onze eigen manier te geloven in het goede, of hoe het ook mocht heten. In die tijd was ik beeldhouwer en had een atelier in een klaslokaal van een voormalig schoolgebouw. Op een gegeven moment werden de aula en een deel van de lokalen gehuurd door een Volle Evangelie Kerk. Veel jonge mensen van deze kerk waren hun nieuwe onderkomen aan het sausen en inrichten en als buurman maakte ik al snel kennis met deze vrolijke jongeren. Zelfs de dominee was piep, een jaar of 30. En het klikte. In een open dialoog vertelde ik hen over mijn geloof in reïncarnatie en zij vertelden over Jezus. Vooral over Zijn macht en kracht. Ook dat klikte. Want daar was ik naar op zoek, naar iets of iemand die mijn leven werkelijk betekenis kon geven. Ondertussen raakte ik steeds meer in de stress, had toenemend het gevoel dat ik een keus moest maken. Er woedde een hevige strijd in mijn binnenste. Totdat ik op een nacht het zondaarsgebed bad en mijzelf aan Jezus overgaf. En er kwam een onvoorstelbare rust over mij. Het was goed tussen God en mij! De volgende zondag zat ik bij de buren in de kerk en in die dienst is er voor mij gebeden. De occulte banden werden in de naam van Jezus verbroken. God zij dank kwamen enige tijd later ook mijn vrouw en onze twee zoons tot geloof in Jezus!

De rol van Het Zoeklicht
Als pasbekeerde met een volkomen onchristelijke achtergrond wist ik weliswaar bar weinig, maar wel het belangrijkste: De Bijbel is Gods Woord, Jezus is Gods Zoon en God is mijn Vader. Na twee weken bezocht ik met mijn voorganger een boekenbeurs in Veenendaal. Daar stonden enkele vrijwilligsters Zoeklichten uit te delen. Ik nam er een mee naar huis en na lezing voelde ik mij gevoed. Ik ben nu 22 jaar abonnee en Het Zoeklicht is nog steeds gezonde voeding voor mij! Het is heel bijzonder dat dit blad in al die jaren geen inhoudelijke concessies heeft gedaan aan de tijdgeest en consequent een onversneden Bijbelse Jezus verkondigt. Jezus die voor mij een betrouwbaar en standvastig baken was, is en zal zijn!

Henk van Blijderveen

Al bijna 40 jaar zijn Toos en ik getrouwd. Samen hebben we 2 zoons, 2 schoondochters en 6 kleinkinderen waar we veel van houden. Ik deel graag mijn mening met anderen. Een uitgesproken mening. Maar ook een mening die ik op grond van feiten makkelijk kan herzien. Er is slechts één gegeven dat voor mij onveranderlijk is: Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij zet mij aan tot het schrijven van geloofscolumns, opgevrolijkt met hier en daar een kwinkslag.