Jezus kennen

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 17
Jezus kennenDenk je werkelijk dat je Jezus kunt kennen? Geloof je dat Gods Geest inzicht geeft in de geestelijke werkelijkheid? Verwacht je dat Hij je overvloedig zegent en de verlangens van je hart vervult? Hoop je dat Hij je draagkracht geeft om de beproeving van het leven te dragen? Zie je uit naar Zijn licht dat schijnt op je levenspad? Verlang je naar reinheid en bevrijding van zonde die alleen Hij kan geven? Weet je dat je vernieuwd kan worden in je denken, in overeenstemming met de nieuwe mens die je bent in Christus? Geloof je echt dat Gods Geest als een bron van levend water door jou heen zal vloeien? Zie je waarlijk uit naar hoe God je zal gebruiken om in Zijn Koninkrijk grote dingen te doen die Zijn heerlijkheid tonen? Wil je waarlijk helemaal onder de indruk komen van de aanwezigheid van God in je leven? Sta je met reikhalzend verlangen te wachten op een manifestatie van Gods wonderbare kracht? Is het allerliefste wat je wilt om voortdurend te leven in de tegenwoordigheid van God? Verwacht je dit allemaal werkelijk… zonder dagelijks in je Bijbel te lezen en daarin de gemeenschap met Hem op te zoeken?drs. Jef De Vriese