'Jezus komt binnen veertig jaar terug'

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 16
Vier op de tien Amerikanen verwacht dat de Here Jezus binnen veertig jaar terugkomt naar de aarde. Dat blijkt uit een onderzoek van Pew Research Center. Hoewel dus 41 procent de wederkomst verwacht, zegt een iets groter percentage (46) dat Hij zeker of waarschijnlijk niet terugkeert. Deze verdeling ligt vast langs kerkelijke lijnen. Zo zegt 58 procent van de Evangelischen dat het zeker of bijna zeker binnen veertig jaar zal gebeuren, terwijl rond de dertig procent van de protestanten en katholieken deze verwachting heeft.
Deze cijfers komen overeen met een soortgelijk onderzoek in 2007, maar zijn veel hoger dan een onderzoek in 2007, waarbij gevraagd werd of Christus in dat jaar nog terug zou komen. Uit het onderzoek blijkt de verwachting minder naarmate het opleidingsniveau hoger wordt.