Jezus los van Israël?

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
Jezus los van Israël?Een kop in het blad Uitdaging trok mijn aandacht. "Israëlfans maken voorgangers kopschuw en doen kerk en Joden geen goed", stond er met grote letters. Mijn ‘kop’ werd inderdaad een beetje schuw want ik trok mij die uitspraak nogal aan. Ik ben namelijk een fan van Israël! Ik ben ook een fan van armen in de ‘Derde Wereld’. En een fan van de zending. En van de vervolgde kerk. Toen ik het artikel verder las, ging mijn schuwheid over in schrik. De kop in Uitdaging overdekte een verslag van een interview van een bekende Messiaanse voorganger uit Jeruzalem, Chuck Cohen, met het blad ‘Opwekking’. Ik citeer: "Denk je dat er zoveel te doen is om Israël? Denk je dat het echt allemaal om één volkje gaat in een klein landje, ergens langs de Middellandse Zee? Nee, het gaat om de wederkomst. Het gaat allemaal om Jezus…". Ik dacht: ‘Waar heb ik een dergelijke redenering meer gehoord? Het klinkt prachtig, bijbels en evangelisch! Onze broeder Cohen zal in menige samenkomst met zo’n uitspraak heel wat ‘amens’ en zelfs ‘hallelujah’s’ oogsten. Alles gaat inderdaad om de Here Jezus en om Zijn komen. Dat is een belangrijke bijbelse waarheid! Zelf heb ik vaak over dit thema gepreekt. Maar toch bleef mijn schrik en had ik het gevoel dat er ergens iets mis is met die geestelijke en op zich juiste uitspraak. Wat is er dan mis?Voorbeelde

De Here Jezus en zijn verlossingswerk hoort in elke prediking centraal te staan. Toch kan zo’n centrale geloofswaarheid gebruikt worden als een soort redeneertruc. Begrijpt u mij alstublieft goed. Het is ver van mij broeder Cohen of wie dan ook te beschuldigen van discussiefoefjes. Meestal gebeurt dit onbewust en met de beste bedoelingen. Zelfs vaak vanuit een hartelijke liefde voor de Here Jezus en het Evangelie. En vanuit een diepe zorg voor de zuiverheid van de verkondiging. Wat kan er dan mis zijn? Laat ik u een paar voorbeelden geven die u waarschijnlijk wel herkent.

Er is een gesprek of een discussie over het Duizendjarig Rijk. Plotseling zegt iemand, die niet gelooft dat Christus die duizend jaren op aarde zal regeren: "Broeders, we moeten hier niet over discussiëren. Het gaat immers alleen om de Here Jezus en om Zijn heerschappij". Een kernwaarheid over de Here Jezus wordt hier ‘gebruikt’ om het gesprek over en de visie op het Duizendjarig Rijk onder tafel te schuiven!

Of er is een gesprek over de doop. Plotseling zegt iemand een beetje geëmotioneerd: ‘Mensen, niet langer discussiëren. Het gaat toch alleen om de Here Jezus en dat wij Hem aannemen’. Weg is het gesprek over de bijbelse doop.

Nog een voorbeeld: Een bijbelstudiegroep spreekt over het belang van sociale actie. Iemand zegt: ‘We moeten oppassen voor een sociaal evangelie. Alles gaat om Jezus en die gekruisigd’. Dit laatste is waar! Het is zelfs het hart van de bijbelse boodschap. Maar die waarheid wordt ‘gebruikt’, waarschijnlijk onbewust, om een andere bijbelse waarheid weg te poetsen.

Een laatste voorbeeld. Er is een gesprek over de opname van de Gemeente. Het gesprek valt stil nadat iemand gezegd heeft: ‘Alles gaat om Jezus en zijn dood en opstanding’. U begrijpt het nu wel. De belangrijkste boodschap van de Schrift wordt gebruikt, ik zou bijna zeggen ‘misbruikt’ om een punt te scoren in een discussie over een bijbelse opdracht, of voor de eigen visie.Evenwicht

Nogmaals wil ik benadrukken dat deze ‘redeneertruc’ meestal onbewust en met de beste bedoelingen wordt gebruikt. De waarheid van het verzoenend sterven, de opstanding en de wederkomst van de Here Jezus Christus is de kern van het Evangelie. Maar we mogen deze waarheid niet gebruiken om andere elementen van de bijbelse boodschap te bestrijden of onder de tafel te schuiven. Als dit bewust gebeurt, komt het erg dichtbij het ‘ijdel gebruiken van de Naam van de Here Jezus’. Paulus heeft ‘al de raad van God verkondigd’ aan de kerk van Efeze. Er moet evenwicht zijn in de verkondiging en in de activiteiten van de gemeente. We moeten onze oren open houden voor wat de Geest tot de gemeenten zegt. Fans van een bepaald deel van de waarheid moeten zich realiseren dat ‘hun’ waarheid deel is en ondergeschikt is aan de centrale Waarheid van het Evangelie. De beste manier om hun visie, waarvan zij overtuigd zijn dat de Heer hen die heeft gegeven, te propageren is gebed: ’Heer, geef dat de ogen van de voorgangers en de gemeente open gaan’. Waarvoor? Ik geef een paar willekeurige voorbeelden die u zelf kunt aanvullen: Voor de armen in de Derde Wereld, voor de zending, voor de vervolgde kerk, voor Israël, voor de tekenen van de tijd en de opname van de Gemeente enz. De leiding van de gemeente is verantwoordelijk voor een bijbels evenwicht in de verkondiging en in de activiteiten van de gemeente.Israëlfans

We komen even terug op die Israëlfans, die voorgangers kopschuw zouden maken en kerk en Joden geen goed zouden doen. In hun enthousiasme kunnen fans van allerlei soort soms wel eens te ver gaan. De andere kant van de medaille is dat de ‘kopschuwe voorgangers’ door zo’n artikel de kop nog dieper in het zand steken voor wat God in en aan Israël doet en voor de vervulling van veel profetieën in deze tijd. Rebecca de Graaf zei vaak: ‘Jezus wordt niet los verkocht’. De Here Jezus zei het op dezelfde wijze maar dan veel beter: ‘Het heil is uit de Joden’. Zonder Maria geen Jezus. Zonder Israël geen wederkomst en geen vrederijk. Zonder visie op de tekenen der tijden en op het profetische Woord dut de kerk in. Zonder terugkeer naar onze bijbels-Joodse wortels geen opwekking. De God van Abraham, Izak en Jakob is een groot werk met en ook in Zijn uitverkoren volk begonnen. Hij zal dat ook afmaken bij de grote dag van de glorieuze en majestueuze wederkomst van Messias Jezus. Bidden, werken en leven vanuit deze visie zal kerk en Joden alleen maar goed doen. De enige vrienden die Israël nog heeft in deze wereld, zijn bijbelgetrouwe christenen. Dat mogen we Israël niet ontnemen. Ook niet door de opmerking dat ‘het allemaal om Jezus gaat’. Immers, Hij is de Koning der Joden en daarom is Jezus niet los te koppelen van Zijn volk.drs. Jan van Barneveld