Johan Huibers - Een man en de Ark

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 9
Johan Huibers

Een man en de Ark


Zestien maanden bouwde hij eraan - een replica van de ark van Noach. Niet met de echte, Bijbelse afmetingen, maar die komt er ook aan. De voorbereidingen tot de bouw ervan zijn in volle gang. Het verhaal van Noach en de ark heeft hem altijd al bezig gehouden. Hoe ging het allemaal in z’n werk destijds? Welke boodschap gaat ervan uit? Johan Huibers (49) uit Schagen (NH) bereikte met zijn ark en de Boodschap van de Bijbel al meer dan tweehonderd duizend(!) mensen.


Tegenover mij zit een energieke man, die met een stralende blik in zijn ogen vertelt over zijn ambitie, zijn innerlijke drang om mensen te bereiken met de Bijbelse boodschap. Een ware zendeling, met visie en een nuchtere, zakelijke aanpak. Ik bevind mij in de replica van de ark van Noach. Wit- en roodgeschilderde olifantsvoetstappen geven de wandelroute aan. Overal staan nagemaakte dieren: olifanten, zebra’s, herten, neushoorns en buffels. Een giraffe steekt zijn nek door een opening in het plafond. Kinderen kunnen zich vermaken met een programma rond Bijbelverhalen, met het kleuren van platen en door te kijken naar tekenfilms.
De ark wil niet alleen het verhaal van Noach vertellen. Een oosterse tent met vloerkleden verwijst naar de geschiedenis van Abraham; terwijl ook Gideon, Jakob, de bruiloft in Kana, Jericho en de opstanding van Jezus aan de orde komen. Onder een kleine replica van de Ark van het Verbond zijn de Tien Geboden te lezen. In de expositieruimte is ook een heuse vissersboot te zien. Op een bordje staat de tekst van Marcus 4:41 “Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?” Johan kreeg bij de bouw hulp van zijn zoon Roy. Zaterdags kwamen er bouwvakkers uit Ede helpen. De boot drijft op een stalen onderstel en is verder helemaal van hout. De ark maakte Schagen vorig jaar tot wereldnieuws. Johan Huibers heeft bijna alle Nederlandse televisiezenders op bezoek gehad. De ark was op Rai Uno - de Italiaanse televisie. Ook een filmploeg van de Russische staatstelevisie is geweest en een Amerikaans tv-station, evenals tv-ploegen uit Denemarken en Iran. Allerlei kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland kwamen kijken. Johan Huibers staat ze te woord en legt zijn werk en verdere plannen uit aan soms stomverbaasde journalisten.

Het kantoortje dat voor deze en andere ontmoetingen is ingericht is gezellig rommelig en praktisch. Koffie komt uit de automaat, er zijn al veel bezoekers op deze zaterdagmorgen aan de Rijnkade in Arnhem, hele gezinnen. Johan Huibers vertelt, energiek, boeiend, vrolijk, maar soms ook ontroerend:

“Ik kom uit het Noord-Hollandse, te weten Broek op Langedijk. Ik ben geboren en getogen in de Hervormde kerk en daar ben ik nog steeds aan verbonden. Toen ik een jaar of vierentwintig oud was, deed ik kerkenwerk, namelijk de zondagsschool. Ik dacht alles wel te weten uit de Bijbel, zodat ik het kinderwerk makkelijk aan kon. Maar dat viel op een gegeven moment toch wel tegen. De jongelui - ik had toen een groep van 14-16 jaar - stelden vragen waar ik niet onmiddellijk het antwoord op had. Eén van die jongens vroeg mij o.a. hoe de ark van Noach te water werd gelaten. Het was toch een enorm schip van honderdvijftig meter lang. Dat was voor mij aanleiding om de Bijbel eens wat beter te bestuderen. Als je bewust en intens de Bijbel gaat lezen en tot je laat doordringen wat er staat, dan krijg je een geweldige ervaring: je leert namelijk de God van de Bijbel kennen! Je leert de Here Jezus Christus kennen! Dat overkwam mij ook. Het overweldigde me gewoon. Ik stond in vuur en vlam voor de Heiland, die ik zo, rechtstreeks uit de Bijbel, had leren kennen.

Mijn vrouw was ongelovig opgevoed, maar haar ouders vonden dat, als ze met mij zou trouwen, ze ook met me mee zou moeten gaan naar de kerk. Dat is zo gebeurd en ze is ook tot levend geloof mogen komen. Ik las in boeken van Rien Poortvliet, hoewel dat eigenlijk meer kijken dan lezen is. Ik zag daarin ook de ark van Noach getekend en besproken. Ik dacht: die moet ik gaan namaken. Ik had ook wel eens een droom gehad dat heel Nederland was overstroomd. Nou, ik ben een bouwer, ik heb een eigen bedrijf, dus ik had alle mogelijkheden. Ik werd er heel erg enthousiast over. Ik praatte er met iedereen over, ook met mijn familie. Ik heb tien broers en zussen. Ik maakte verre reizen met Dirk Jan Groot van de Stichting Dorcas, die over de hele wereld praktisch werk doet, hulpverlening en evangelieverkondiging. Van hem heb ik ook veel geleerd, ben loodsen en kantoren gaan bouwen voor zijn prachtige werk.
Ik kreeg ook wel veel tegenstand, vooral ook in mijn eigen familie. Sommigen zeiden dat ik aan geloofswaanzin leed en dat ik moest stoppen. We maakten geen ruzie hoor, dat doen we nooit. Maar de tegenstand was soms toch wel fors, met woorden als: ‘Je zoekt alleen maar je eigen eer’, vooral toen men hoorde van mijn plannen om de ark te gaan bouwen. Ik werd er ook wel onzeker van. Ik ben toen gestopt met de bouw. Ik had tijd nodig om mezelf en mijn motieven te onderzoeken. Hadden ze gelijk, zocht ik mijn eigen eer?
Het is altijd goed aan jezelf kritische vragen te stellen. Maar ik ben ook gaan zien dat de visie en het motief tot de bouw van de ark van God kwamen en niet van mezelf. Toen heb ik de moed gekregen om door te gaan. Ik werd ook gesteund en gesterkt in mijn visie, mede door mensen uit mijn eigen Hervormde kerk. In 1992 had ik al het plan opgevat, in 2005 ben ik aan de bouw begonnen en 2007 was hij klaar. Een droom was werkelijkheid geworden! Een kopie van Noachs ark: zeventig meter lang, negen en een halve meter breed en bijna dertien meter hoog. Dat zijn niet de werkelijke maten, dat moet nog komen. We hebben al meer dan 200.000 bezoekers mogen tellen op dit schip, maar de plannen zijn klaar voor de bouw van een andere ark, met de echte Bijbelse maten: honderdvijftig meter lang, vijfentwintig meter breed en vijftien meter hoog. Nou en daar hebben we al wat mooie plannen voor gemaakt. Eerst in Nederland, daarna hopen we naar Londen te gaan, vervolgens Kopenhagen en dan naar landen rond de Middellandse Zee. Die grote plannen zijn volop in bespreking en we bouwen stap voor stap aan de organisatie ervan. Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. We wachten nu eerst op alle papieren, voordat de bouw van de nieuwe ark kan beginnen.

Ik ben ook nog bezig met andere plannen. Die liggen in Israël en hebben te maken met de problemen rond het waterniveau van de Dode Zee. Ik heb daar Bijbelse opvattingen over en hoop die in juni van dit jaar te delen met de hoogste politieke leiding van Israël. De afspraak is al gemaakt. Als je weet dat de speciale afgezant van de VN, de ex-premier van Groot-Brittannië Tony Blair, vijf miljard dollar beheert en plannen rond de Dode Zee coördineert, is het van belang dat ze de juiste beslissingen nemen. Daartoe hoop ik een steentje bij te kunnen dragen. Alles verwachtend van de levende God, de God van Israël, van de Bijbel, die ik mocht leren kennen en voor Wie ik dit alles doe en hoop te doen!”

Feike ter Velde