Johannes 14:6

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 4
Johannes 14:6Afgelopen week las ik in Johannes 14:6 de woorden van de Here Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Dit is een buitengewoon exclusieve uitspraak die voor iedereen geldt. Er is maar één weg tot de Vader en dat is de Here Jezus. Hij alleen, voor iedereen.Voor ons zijn dit bekende woorden, maar het is belangrijk hier strikt aan vast te houden. We leven immers in een tijd waarin het weer in lijkt te zijn om religieus te zijn. Het wordt niet gek gevonden wanneer je zegt dat je gelooft. Maar dan wel zo, dat iedereen vrijgelaten wil worden om op een zelfgekozen manier religieus te kunnen zijn. Je mag christen zijn, zolang je maar niet aan komt zetten met een tekst als Johannes 14:6. “Dat jij gelooft en je er prettig bij voelt, is prima, maar laat mij alsjeblieft vrij in wat ik wel of niet geloof.”Dat werd onlangs schrijnend duidelijk nadat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in een interview had verteld dat ze gelovig is en aangesloten is bij de Zevendedagsadventisten. Voor een aantal ‘grote namen’ die bij de landelijke verkiezingen als lijstduwers voor die partij optraden, was dit absoluut een stap te ver. Onder meer voor Maarten ’t Hart, die zelfs pleitte voor een beroepsverbod voor christenen. Ook gingen ze op zoek naar de leer van de Zevendedagsadventisten. Op internet stuitten ze onder meer op de toekomstverwachting die hen kennelijk zeer ongerust maakte. Het liefst zien ze Thieme zo snel mogelijk vertrekken.Het lijkt erop dat voor Maarten ’t Hart en anderen het bestrijden van het christelijk geloof een doel op zich is geworden. Datzelfde zie je richting de ChristenUnie gebeuren. En datzelfde ervaren christenen die er open voor uitkomen dat geloof in de Here Jezus Christus de enige weg naar de hemel is. Laten we ons echter niet schamen voor deze boodschap.Dirk van Genderen

Hoofdredacteur Het Zoeklicht