Jong

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 17
Maranatha, roepen ze dat nog steeds? Dit thema is niet zomaar gekozen voor de Jongerenavond, die we op vrijdag 24 september willen houden. De spanningen in de wereld nemen toe en de Bijbelse profetieën krijgen steeds meer hun vervulling. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen spotters zullen opstaan die roepen; “Waar blijft de dag van Jezus komst?” Tegelijk bemerken we dat ook onder veel christenen het verlangen naar Jezus’ komst niet of nauwelijks leeft. Hoe komt dat? Waar blijft de vervulling van de beloofde terugkomst van de Here Jezus? Dat belooft een boeiende avond te worden voor de jongeren.
Veel ouders zouden blij zijn wanneer hun kinderen nog met deze vragen bezig zouden zijn. Met pijn in het hart zien ze nu dat de kinderen niets (meer) met God te maken willen hebben. Dit gaat natuurlijk ook over andere familieleden, zoals een broer, zus, partner of ouder. Dirk van Genderen schrijft over deze pijn en over het wapen van gebed.
Hoe mooi is dan het verhaal van Mosab Hassan Yousef, inmiddels wereldwijd bekend als ‘zoon van Hamas’. Hij, de zoon van een Hamas-leider, heeft de Here Jezus leren kennen, een enorme omwenteling, die hem alles heeft gekost, maar nog veel meer heeft gegeven. Wat een getuigenis van deze jongeman.
Mosab vraagt om voor hem te bidden, zodat hij mag groeien in zijn geloof. Doet u dat ook voor de jongeren die op 24 september naar de Americahal in Apeldoorn komen, dat zij daar bemoedigd mogen worden en dat hun hart richten op de Here Jezus. Daarnaast ligt er voor u misschien een praktische taak: maak jongeren in uw kerk en familie attent op deze Jongerenavond. Of neem je vrienden mee! Tot dan.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht