Kazachstaanse christenen bezorgd om godsdienstvrijheid

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
Kazachstaanse christenen bezorgd om godsdienstvrijheidReligieuze minderheden en mensenrechtenactivisten hebben hun ongenoegen geuit over een aantal voorgestelde wijzigingen in de Kazachstaanse godsdienstwet. Deze wijzigingen maken alle niet-geregistreerde godsdienstige activiteiten onmogelijk.Forum 18, een organisatie die godsdienstvervolging in communistische landen en de voormalige Sovjet-Unie controleert, zegt dat de voorgestelde wijzigingen gelovigen duidelijk in hun rechten aantasten. Leiders van kleinere religieuze groeperingen en mensenrechtenactivisten hebben aan Forum 18 hun angst kenbaar gemaakt, omdat ze alleen kunnen functioneren als ze geregistreerd zijn. Ook is er speciale toestemming nodig voor evangelisatieacties en moet godsdienstige literatuur worden gekeurd.Volgens Forum 18 gaan de voorgestelde wijzigingen in tegen de Kazachstaanse grondwet en zijn ze strijdig met internationale verdragen over mensenrechten. Daaraan is ook het lidmaatschap van Kazachstan van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) verbonden.