Ken uw hart!

Johan! • 79 - 2003/04 • Uitgave: 25
Laatst gingen we een dagje naar het Timnapark (Israël) met een groepje gelovigen. We passeerden een Nederlands echtpaar en vroegen hen op de man af: "Geloven jullie in de Heer Jezus"? Het antwoord trof mij: "Als het mij uitkomt," en "Ik weet het niet en het kan mij ook niets schelen." Deze houding vinden we ook bij Ezau, de oudere broer van Jacob. Ezau, zijn naam betekent "harig". Vader Isaak was heel trots op zijn harige gespierde zoon, die regelmatig "wildbraad" voor hem bereidde na zijn succesvolle jacht.
Voor geestelijk leven was geen plaats in Ezaus hart. Hij geeft zomaar zijn eerstgeboorterecht weg, voor een kop linzensoep. Ezau had zichzelf ervan overtuigd, dat 'geloof' goed was voor zijn zwakkere broertje, maar hij koos er voor, zijn leven zonder God voort te zetten. Sinds die keuze gaat het in zijn leven bergafwaarts. Hij doet zichzelf en anderen veel verdriet. Een hart vol van broederhaat en rebellie tegenover Zijn Ouders (Genesis 27:41; 28:8,9).
De wrange vruchten van zijn keuzes zien we terug in zijn nageslacht: de Amelekieten uit Exodus 17 en de Edomieten, de familie van Herodus in Mattheüs 2:16 (de kindermoord van Bethlehem). Het Joodse volk heeft steeds weer de vijanden overleefd en bij ieder graf gestaan van hen die hen wilden vernietigen. De Schrift vertelt ons dat de Here Ezau 'haatte' vanwege zijn verkeerde keuzes. Het is schokkend in te zien, dat ook in mijn hart, vaak rebellie is tegen God. Elke vorm van rebellie, is opstand tegen de Here, en moet ons brengen bij het kruis van Christus.

Johan!