Kerk wereldwijd gegroeid

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 23
Kerk wereldwijd gegroeidHet christendom groeit sneller dan de wereldbevolking, zo becijferde het Engelse christelijke onderzoeksinstituut Christian Research. In 2000 waren er nog 2 miljard christenen, halverwege vorig jaar lag dat aantal op 2,14 miljard: ongeveer eenderde van de wereldbevolking. Deze groei komt neer op een aanwas van 1,3 procent per jaar, de wereldbevolking groeit met 1,2 procent per jaar.De groei wordt vooral veroorzaakt door de snelle groei in Azië en Afrika. Europa is het enige continent waar het aantal christenen afneemt.
De moslims en de hindoes zijn, met respectievelijk 1,31 miljard en 870 miljoen aanhangers, wereldwijd nog steeds in de minderheid, blijkt uit de cijfers van Christian Research. Zij groeien echter sneller dan de christenen. In 2005 groeiden de moslims met 1,9 procent en de hindoes met 1,5 procent.