Kerkgenootschappen gefuseerd

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 16
Op 12 oktober zijn de CAMA Gemeenten en de Broederschap van Baptisten in Nederland gefuseerd. Zij gaan samen onder de naam ABC Gemeenten, dat staat voor Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten. Het fusieproces is ruim tien jaar geleden begonnen. De ABC Gemeenten zal ruim vijftig plaatselijke gemeenten omvatten. De Alliantie zal zich vooral bezighouden met het adviseren en begeleiden van gemeenten, voorgangersconferenties en het uitwisselen van kennis en vaardigheden.