Kerstkind

Gerrit van Engelenhoven • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 20
Zo klein,
zo kwetsbaar
als een kaarsvlam
in de wind.

Maar toch…
God heeft Zich
in dit Kind
gegeven,

En wie dit Kind
ontvangen wil
ontvangt het Leven.

Gerrit van Engelenhoven