Koinonia ook actief in west-Nederland

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Stichting Koinonia opent een nieuw centrum in het
westen van Nederland. Deze interkerkelijke hulpver-
leningspraktijk gaat aan cliënten zorg bieden in Kat-
wijk en Haarlem en biedt psycho-sociale en pastorale
hulp. De uitbreiding naar het westen heeft vooral te
maken met de enorme behoefte die er blijkt te zijn in
Nederland aan deze vorm van hulpverlening.


In de andere praktijken van de stichtingen in Zwolle, Groningen en Gorinchem lopen de wachtlijsten op
van drie maanden tot een jaar. “Onaanvaardbaar,” zo
vindt Hans Groeneboer, directeur en oprichter van
de Stichtingen. Koinonia richt zich op de kwaliteit
in het leven. Koinonia is Grieks voor gemeenschap
en relaties. “Investeren in mensen en relaties is onze
kerntaak en wij voelen ons geroepen om op diverse
manieren hier invulling aan te geven” legt Hans Groe-
neboer uit. “We hebben elkaars hulp, steun en vooral
elkaars gaven nodig om te werken aan balans in ons
leven en onze relaties. In plaats van samenwerken en
gebruik maken van elkaars kracht, zijn mensen vaak
elkaar aan het bestrijden.”