Kompas

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 6
In zijn Pinksterpreek wees Petrus naar de toekomst, het eind der tijden. De directe link tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de profetie maakt Pinksteren nog steeds relevant is voor onze tijd. Onze hoofdredacteur Feike ter Velde schrijft daarover in de Tijdspiegel.

Na Pinksteren ontstonden ook de eerste gemeenten. In dit nummer start een serie Bijbelstudies van dr. Theo Kunst over de Gemeente van Christus. Alle gelovigen behoren samen tot het heilige volk van God. Verstarde tradities staan soms in de weg van een goed functioneren van de Gemeente, maar ook van individuele gelovigen.
Het blijft dan bij een verstandelijk aanvaarden van het geloof, in plaats van een persoonlijke relatie met de Here God.

Daarom moeten we ons laten leiden door het kompas van de Heilige Geest, zo schrijft Joop Schotanus. Zo kunnen wij ook anderen vertellen van de Waarheid van het Evangelie. Daar is haast bij, want de tekenen in het profetisch landschap worden steeds duidelijker zichtbaar.
Het is Pinksteren geweest!