Koninkrijk

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 10
Soms komen dingen op een bizarre manier samen. Eerder deze week was ik van plan om hier te schrijven over het Koninkrijk, omdat een aantal van onze schrijvers daar in hun artikelen over schrijven. Een mooie rode draad door dit nummer. Toen kwam Koninginnedag, een dag waarop het aardse Nederlandse koninkrijk feest vierde met de koninklijke familie. De beelden van de auto die tegen het monument aan reed en de geschokte, geschrokken gezichten staan nog helder op het netvlies, levens van onschuldige toeschouwers werden abrupt beëindigd. Hoeveel van hen kenden hun Schepper? Wisten zij dat Hij ook hun Redder wilde zijn?
Samen met de honger en geweld op deze wereld en bijvoorbeeld de uitbraak van de Mexicaanse griep, laat deze gebeurtenis zien dat Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid nog niet gekomen is. Toch leeft de meerderheid van het christendom bij de gedachte dat het Koninkrijk er nu al is, zo schrijft Feike ter Velde. In deze gedachte neemt de Gemeente de plaats van Israël in en zou de Here Jezus de Koning van de kerk zijn. Volgens ds. Theo Niemeijer is deze uitspraak echter nergens in de Bijbel te rechtvaardigen. De Here Jezus is niet ónze Koning, maar die van Gods volk Israël.
Als christen mogen we uitkijken naar een toekomst als Bruid van Christus. Ook kijken we uit naar een tijd dat er geen pijn en verdriet meer zullen zijn. Dat is het ook een troostrijke belofte in Gods Woord, wanneer we niet leven voor het hier en nu, maar zien op de eeuwigheid met onze Schepper en Redder. Weet u dat uw Verlosser leeft?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht