Kredietcrisis leidt tot voedselcrisis

Henk Schouten • 85 - 2009 • Uitgave: 2
Wie de ogen wil sluiten voor ernstige zorgen, kan dit artikel beter overslaan.

Veel mensen hebben op allerlei wijzen te lijden aan de financiële crisis. De klappen zijn hard, vooral wellicht voor die man of vrouw waarvan het bedrijf moet inkrimpen, of van wie het bedrijf mogelijk zelfs de crisis niet overleefd. Het verlies van een baan is een groot leed en het bedreigt velen. Maar vooralsnog hebben zij die gewoon hun baan nog hebben en niet gek gedaan hebben met hun spaargelden, niet echt veel hinder van het instorten van banken en beurzen. Dat zou op wellicht korte termijn wel eens heel anders kunnen worden en ernstiger; de financiële crisis heeft een nog wat onderbelicht, maar heel belangrijk neveneffect. De kredietcrisis zal namelijk gaan doorwerken in de voedselproductie. Niet dat de vraag naar voedsel afneemt, die is constant en groeiend, maar wel komt het aanbod onder grote druk te staan. Boerenbedrijven moeten ook gefinancierd worden en daar ligt het probleem, daartoe ontbreekt het veelal aan gelden.

Naast het tekort aan financieel vermogen is het ook slecht gesteld met de wereldvoedselvoorraad. Deskundigen schrijven dat de wereldvoorraad van tarwe slecht voor 78 dagen consumptie geeft, dat is één dag meer dan het dieptepunt uit de jaren zeventig. De gezamenlijke voorraden van maïs, soja en tarwe zijn niet groter dan die van medio jaren tachtig, maar de wereldbevolking is wel met 2 miljard mensen toegenomen.

Boerenbedrijven worden vaak met vreemd geld/vermogen gefinancierd. Dat is momenteel vooral voor kleinere bedrijven een groot probleem. Doordat banken minder makkelijk geld uitlenen en hun eisen daarbij zijn aangescherpt, kunnen boeren minder investeren in zaden, gewasbeschermende middelen en kunstmest. De verwachting is dat het oppervlak ingezaaid land zeker onder het niveau van 2007-2008 zal uitkomen. Neem daarbij dat door minder gebruik van kunstmest en beschermingsmiddelen de opbrengst ook lager zal liggen, dan laat zich raden waar we naartoe op weg zijn. Volgens mensen die het weten zal de opbrengst ongeveer 3% dalen, waardoor er mogelijk een tekort ontstaat van 25 miljoen ton, daarmee daalt de wereldvoorraad tarwe naar 64 dagen. Een absoluut dieptepunt. Voor andere gewassen gelden soortgelijke verwachtingen.

In deze calculaties is geen rekening gehouden met misoogsten, die door allerlei omstandigheden, zoals droogte, overstromingen of oorlogen, zomaar kunnen plaatsvinden. Productielanden kunnen exportbelemmeringen opwerpen en wanneer graanhandelaren gaan speculeren en hamsteren is het leed niet te overzien. Misschien dat het rijke westen hier relatief nog het beste vanaf komt, we zullen het wellicht in onze portemonnee gaan voelen. Zoals in het afgelopen jaar zullen de prijzen voor allerlei producten weer hoger worden. Heel anders zal het zijn voor de zwakken van de wereld: daar waar de tekorten altijd al gevoeld werden, zullen de klappen extra hard aankomen.

Wat we zien is een mondialisering van problemen. De situatie in Israël is ernstig, ze is ons als een ijkpunt op Gods profetische kalender gegeven. De inval in Gaza lijkt op hetgeen de profeet daarover geschreven heeft, zie bijvoorbeeld Jeremia 47, ook de volgende hoofdstukken schrijven over de volken rondom Israël en hun afloop. Leven wij in die tijd? Geweldenarij is eveneens een teken van de eindtijd, verkilling van liefde. Dit commentaar gaat niet over deze aspecten van de Bijbelse profetieën, u leest ze elders.
Nu schrijven we slechts over dreigende schaarste, voedseltekorten. Ja, ook honger hoort bij de tekenen van de eindtijd. In Openbaring 6:6 lezen we van de komst van een zwart paard, de ruiter daarop heeft een weegschaal in de hand. Dit alles duidt op komende schaarste, hongersnood. Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. In gewoon Nederlands betekent dit zoveel als dat een hele dag werk nodig is om een heel brood te kunnen betalen. De schaarste zal buitengewoon groot worden.

Ik had u gewaarschuwd, u had dit artikel kunnen overslaan. Nu u het wel gelezen hebt, kunt u niet meer een andere kant op kijken. We zien om ons heen de heel duidelijke tekenen van het einde. Wat heet einde? We zien de tekenen die ons leren dat Jezus spoedig komt. Dan begint er iets nieuws dat ongekend prachtig zal zijn. En in deze tijd wil ik daarvan getuigen, opdat velen met mij die verwachting gaan delen. Maranatha, Jezus zal zeker komen.

Ds. Henk Schouten