Kritiek

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 23
Wanneer ik slachtoffer ben van kritiek zal ik niet…
Jammeren tegenover anderen; spreken met mensen die er niets aan kunnen veranderen; mij wentelen in zelfbeklag over het onrecht, fantaseren over hoe met de ander alles verkeerd zal aflopen of er heimelijk plezier in hebben wanneer iets misloopt; wraak nemen in mijn gedachten, met woorden, insinuaties, acties en competitie; doen alsof niets is gebeurd, want de realiteit is pijnlijk; nadat alles wat mogelijk is gezegd en gedaan is, mijn recht blijven opeisen; opgeven, want God heeft goede werken voor mij; mij terugtrekken van mensen, zelfs niet van de groep waar ik het moeilijk mee heb; met de conflictpersonen vriendschap proberen te onderhouden door compromissen te sluiten die de waarheid geweld aandoen.

Ik zal…
De ander als broeder of zuster blijven behandelen en liefhebben; bidden voor vrede en leiding, ook voor de mensen die mij bekritiseren; voortgaan, want God heeft nog iets voor mij; een voorbeeld zijn in het uitoefenen van mijn gaven; God vertrouwen en dicht bij Hem blijven, want God heeft tijd om Zijn plan uit te voeren; met blijdschap aanvaarden wat mij is afgenomen (Hebreeën 10:34); de nabijheid van mijn gezin koesteren; God eren door integriteit en Christusgelijkvormigheid ten toon te spreiden; verantwoording afleggen aan iemand, die mij aan deze goede voornemens houdt en mij regelmatig controleert.

Jef De Vriese