Kritiek

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 12
KritiekIk hou van kritiek, want het levert mij veel voordeel. Ik bekijk kritiek niet als een persoonlijke aanval, probeer niet te verdedigend te reageren en laat ‘t bewust toe. Kritiek is een kans om na te denken en mijn leven aan Gods Woord en de invloed van de Geest te toetsen. Gaat het om terechte kritiek, dan kan ik die in dank aanvaarden en tot herstel komen.

Onterechte kritiek laat ik aan God over. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Dat helpt mij toe te blijven zien op mijzelf en de navolging van Christus belangrijker te achten dan mijn gelijk.Jef De Vriese