Kritiek op schrappen verbod op godslastering

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 16
De Raad van State heeft kritische kanttekeningen gezet bij het initiatief wetsvoorstel van D66, VVD en SP om het verbod op smalende godslastering uit het Wetboek van Strafrecht te halen. In haar advies schrijft de raad dat afschaffing van het verbod zou kunnen worden opgevat als negatief signaal ten aanzien van de bescherming van religieuze minderheden in hun godsdienstige gevoelens.
De Bond tegen het vloeken ziet in het schrappen van het verbod op smalende godslastering een mogelijke vrijbrief om minderheden te kwetsen en te beledigen in hun religieuze beleving. Met het schrappen verliest de Nederlandse samenleving een moreel ankerpunt in de wetgeving. "Van het wettelijke verbod op godslastering gaat een signaalfunctie uit. Die wil de Bond graag behouden." Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor afschaffing.