“Laat Ons mensen maken..!”

Adriëlle Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 14
Dit was het thema van de Zoeklicht Toogdag, die op zaterdag 9 september jl. in de Veluwehal in Barneveld werd gehouden. Deze pagina’s geven u een impressie van de Toogdag, waar we met enkele duizenden mensen God mochten loven en prijzen en na mochten denken over Zijn Woord. Als u erbij was kunt u nog even nagenieten. Was u verhinderd om te komen, dan kunt u wellicht toch iets van de sfeer proeven.

De schepping die in het begin van de Bijbel wordt beschreven, heeft alles te maken met het eind van de Bijbel, waarin we lezen over de nieuwe schepping.
Ds. Henk Schouten sprak n.a.v. Gen. 1: 1-5 over: “Laat Ons mensen maken…, duisternis lag op de vloed.” Over onze huidige wereld ligt ook duisternis. De wereld moet geactiveerd worden met licht. Gods Woord is één en al licht! God wil ons mensen maken tot Zijn beeld. Jezus is het licht der wereld. Kunt u zeggen dat Jezus uw licht is? We moeten wederom geboren worden, als een kind van het licht. Laat de duisternis verjaagd worden door Hem die gesproken heeft: ‘Er zij licht!’
“Laat Ons mensen maken…, er zij licht,” was het thema van de tweede toespraak, die gehouden werd door br. Feike ter Velde. Het eerste woord dat God sprak, was: “Er zij licht.” Dat licht was niet het licht van de zon, want de zon was toen nog niet geschapen. Als het licht komt, verdwijnt de duisternis. God wil vandaag in uw hart zeggen: “Daar zij licht!” God heeft Zijn Woord, Geest en Zoon gegeven; meer hebben we niet nodig. Duisternis kan het enige in je leven zijn dat je afhoudt van de Here Jezus. We mogen er zeker van zijn dat Jezus ook voor ons Zijn leven heeft gegeven. Heeft u de stap genomen om te leven met Hem?

’s Middags zou br. Aad van de Sande spreken. Hij was helaas verhinderd wegens ziekte. Gelukkig kon ds. Theo Niemeijer in zijn plaats spreken. Hij heeft gesproken over het thema: “Laat Ons mensen maken… naar Ons beeld.” In de schepping zit een prachtige structuur. De eerste drie dagen waren voorwaardenscheppend voor de tweede drie. In Gen. 1: 26-28 wordt gesproken over God de Vader als Architect, over God de Zoon als het levende Woord en over God de Heilige Geest die boven het water zweefde. ‘Laat Ons mensen maken’ betekent dat God mensen voor Zichzelf heeft geschapen. Wij mogen er voor Hem zijn. We zijn naar Zijn beeld geschapen; de mens is door God geschapen als een eenheid en anders dan de dieren. God zag Zichzelf terug in de mens. In de hof van Eden is de Geest van God uit de mens verdwenen. Het menselijk streven begint in Genesis 11 bij de torenbouw van Babel en eindigt in Openbaring 18; het Babel van de eindtijd wordt als een molensteen in de oceaan geworpen. Toen God de mens schiep, zegende Hij hen. Die zegen komt; de bestemming van de mens wordt teruggebracht. Gods bestemmingsplan met uw leven is om tot gelijkvormigheid te komen aan het beeld van Zijn Zoon. Jezus is tot zonde gemaakt, om ons terug te brengen bij dat wat we kwijtgeraakt zijn door de zonde, namelijk het beeld van God. Leg de oude mens af en doe de nieuwe mens aan, die veranderd wordt naar het beeld van de Zoon!

De kinderen hadden hun eigen samenkomst, die georganiseerd was door Stichting Exalt. Ze lieten ons horen dat God veel groter, wijzer en sterker is dan wij.
Muzikale medewerking was er deze dag van Esther en Sharon Tims, van het jongerenkoor Praise the Lord o.l.v. Jan Quintus Zwart, dat een prachtig Oratorium ten gehore bracht over de schepping, en van Peter van Essen (viool), Marcel van de Ketterij (orgel) en Jan Lenselink (piano). Dat toogdagbezoekers zelf ook van zingen houden was goed te merken! Er werd onder leiding van Jan Quintus Zwart veel en enthousiast gezongen.
We kijken terug op een gezegende Toogdag en hopen dat u er, zo de Here wil, volgend jaar ook (weer) bij zult zijn!

Adriëlle Schouten