Laat u toch niet opjagen!

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
De eerste krachtige leider in de Bijbel heet Nimrod. Zijn naam betekent "hij die rebelleert”. Hij had bijzondere kwaliteiten en werd een geweldig jager. Nimrod rebelleerde echter tegen Gods gebod in, om de aarde vol te maken, en begon steden te bouwen. In Micha 5:5 wordt Assyrié zelfs naar hem vernoemd. Zo wordt hij het symbool van alle goddeloze wereldrijken. In de steden vormde men een eenheid en voelden ze zich veilig, daardoor leefden zij wel onder zijn heerschappij. In de stad Sodom zien we dat ze niet zo veilig woonden. Als Abraham hen redt, is het eerste wat hun koning zegt:
“Geef mij de mensen” (Gen. 14:21).

Bij de vorst van Tyrus (Ezechiël 28) zien we, dat satan achter de wereldse machten schuilt. Het fundament van dit systeem is gelegd bij de mislukte torenbouw van Babel. Laten we nog even terugkijken in de geschiedenis. We zien het plan van Haman met Ahasveros, om alle Joden in hun rijk te doden, deze vergadering wordt beklonken met het drinken van een glas wijn (Ester 3:15).

Iedere generatie kent zulke dictators, die dronken worden van hun macht en gigantische torens bouwe. Hun mentaliteit is schrikbarend!
Wat ben ik dankbaar, dat ik kan getuigen geleid te worden door de "Goede Herder" en behoor tot Zijn Koninkrijk, zodat het mij aan niets ontbreekt (Psalm 23:1). Ziet u om u heen ook de voortgejaagde en afgematte schapen zonder Herder? (Mattheus 9:36) Bent u ook over hen met ontferming bewogen?

Johan!