Lamp achter het gordijn?

Peter de Haan • 91 - 2015 • Uitgave: 3
Angst werkt verlammend. Het zorgt er ook voor dat je je terugtrekt achter de eigen deur, kerkmuur of grens. Daar hoef je niet bang te zijn voor andere mensen, kritiek of een mogelijke aanslag. Redenen voor angst liggen voor het oprapen, je hoeft het nieuws maar te volgen. Angst voor de gevolgen van de veranderingen in de zorg, voor een mogelijke aanslag, kritiek op je eigen boodschap. Een veranderende samenleving zorgt voor onzekerheid, dat is nooit anders geweest.
Moeten we ons dan maar terugtrekken? Moet Het Zoeklicht bijvoorbeeld alleen maar schrijven over veilige zaken als: hoe zien we Gods handelen met ons, de gemeente, Israël, de wereld in de toekomst. Nee, want juist het schrijven over deze onderwerpen gaan over het nu. Gods Woord is uiterst actueel en heeft daarom ook grote betekenis voor de manier waarop we als christen in het leven en in de wereld staan.
Een lamp die schijnt achter een gesloten gordijn wordt van buitenaf niet gezien. Die lamp vertelt echter het verhaal van Gods reddingsplan. Dat moet ook vertelt worden aan uw buren, flatgenoten, familie. Dat kan door het vertrouwen uit te stralen dat u mag kennen door Jezus’ woorden: Wees niet bevreesd.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht