Last minute

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
We kennen allemaal wel de last minute reizen. Er zijn reisorganisaties die daarmee de klant nog net over de drempel weten te trekken. De laatste stoelen van het vliegtuig wil de operator immers ook bezet hebben, desnoods tegen een veel lager tarief, een lage prijs is meer dan niets. De klant heeft geleerd daarop te reageren en wacht af, wellicht kan hij d e reis van zijn dromen maken tegen een ze( r lucratieve prijs en wie wil nu een dief van F igen portemonnee zijn? Zo kan het gebeuren dat iemand bij wijze van spreken voor eei i appel en een ei op de eerste rij zit, in een prachtig hotel, uitzicht op zee, je loopt zo h et tropisch strand op en men heeft het meest schitterende achterland dat te denken is.

Er zitten natuurlijk risico's aan. Je kunt zolang wachten dat je net mis grijpt. Of de reisorganisaties zijn tevreden en hebben verstandig ingekocht en daarom geen last minute reizen meer aan te bieden of een ander is je net voor. En dan blijft er niets anders over, het druilerige weer en het te krappe balkonnetje in Nederland.

Soms lijkt het in zaken van geloof en leven ook zo te gaan. Er zijn mensen die lang aarzelen voordat ze echt bezig gaan met de dingen van geloof en leven. Dat kan niet te maken hebben met het tarief. Wanneer het gaat om de dingen die ons van Godswege worden aangeboden dan is daar zelfs helemaal geen prijs aan verbonden. Zo lezen we in de Bijbel: "En gij die geen geld hebt, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs" (Jesaja 55:1). En dat, wat `om niet' aangeboden wordt, is een bestemming die nauwelijks voorstelbaar is. Je leest er in geen enkele reisgids over en via het internet zijn geen plaatjes opvraagbaar, toch is de bestemming een uitzonderlijke, uniek, enig in zijn soort.. De bestemming is een plaats bij de Here God, de Bijbel spreekt over het Vaderhuis, het huis met vele woningen. Alles wat. verkeerd is, is daar afwezig en alles wat goed is, is er in overvloed.

Toch zijn er mensen die nog altijd afwachten. Misschien bent u zo iemand, die denkt dat de laatste minuten van het leven nog voldoende tijd geven om te boeken voor die allerlaatste en allerbeste bestemming. Hoeveel tijd is ons gegeven in dit leven, hoe lang nog zal het boekingskantoor open zijn? Het gaat om gelovig aanvaarden dat de Here Jezus uw Heiland en Zaligmaker is. Alleen dan krijg je de beste bestemming, zonder tijdslimiet.
Eeuwig leven.

ds. Henk Schouten