Leef je echt? Christenjongere zijn in de 21ste eeuw (3)

Bert Reinds • 85 - 2009 • Uitgave: 4
Door middel van het organiseren van een jongerenweekend van 20 tot 22 februari wil Het Zoeklicht met jongeren in gesprek gaan over het inhoud geven aan een ‘echt’ leven. In aanloop naar het weekend is dit artikel de laatste uit een reeks van drie. Het gaat over de vraag: Het echte leven met God, hoe zit dat?

1. Het echte leven

Wanneer je van jongs af aan bent opgegroeid met de Bijbel en het geloof, bestaat er een gevaar dat vanzelfsprekendheid je blind en doof maakt voor wat het echte geloofsleven inhoud.
Ik bedoel dit. Natuurlijk corrigeer je iemand die vloekt, of wanneer je met medestudenten of collega’s luncht, vraag je vooraf om stilte. Je gaat naar een Bijbelstudiegroep of naar (belijdenis)catechisatie, een of twee keer naar de kerk omdat je niet anders weet.
Is dat slecht? Nee, ga daar vooral mee door. Maar deze ‘christelijke (gewoontes) cultuur’ is niet de essentie van het echte leven met God. Het gaat er in het echte leven met God niet om dat je de geestelijke dingen doet, maar dat je de dingen geestelijk doet.

* Intimiteit
Nadat Jezus met Zijn discipelen was opgestaan van de gemeenschappelijke maaltijd (je kunt dat lezen in de hoofdstukken voorafgaand aan Johannes 15) en de kamer uit wil lopen, blijft Hij als het ware in de deuropening van de eetzaal staan. Hij begint opnieuw te spreken over dat waar Zijn hart vol van is, namelijk: De Gemeenschap met Zijn Vader en de gemeenschap die Hij met Zijn kinderen wil hebben.
En om dat hartsverlangen, de gemeenschap met Zijn kinderen, uit te leggen, gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij zegt: “Ik ben de wijnstok, jullie kinderen van mij zijn de ranken en Mijn Vader is de Landman. Ik wil gemeenschap met jullie zodat jullie Mijn vrucht gaan dragen en tot Mijn bestemming komen.”
Dat verlangen veronderstelt meer dan het doen van de christelijke gebruiken. Het vraagt een 7 x 24 uurs-relatie. Het echte leven ontstaat wanneer Jezus jouw uitgangspunt, middelpunt en eindpunt in je leven is.

2. Hoe ontstaat zo’n hechte relatie?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wil ik teruggaan naar het begin van de Bijbel. In Genesis 1:31 kun je lezen dat het leven goed(=echt) begon. Er was openheid, veiligheid, verbondenheid en heelheid. De mens was goud waard en wist dat ook van zichzelf. Hij was niet bezig met de vraag: ‘Ben ik wel voldoende in beeld?’ Er was tussen de Schepper en de mens een intieme relatie op topniveau!
Helaas heeft die situatie niet zo lang geduurd. De idylle van de Hof van Eden werd verstoord door rebellie (= opstand tegen God, de zondeval). Je kunt dat lezen in Genesis 3:1-13.
Verbondenheid maakte plaats voor gebrokenheid. Deze nieuwe situatie had grote gevolgen voor het hart van de mens, zijn waarde en zijn identiteit en de relaties. De intieme omgang met God was verdwenen (Adam waar ben je?), het leven was uit de mens. Om dat beter te begrijpen (het leven was uit de mens), kijken we nog eens naar het leven van Adam en Eva.

* Geestelijk tot leven komen
In Genesis 2:7 staat dat Adam, terwijl hij lichamelijk al een levend wezen was, door God wordt beademd (Neshamah = Gods Geest). Door deze ‘handeling’ wordt Adam ook een levende ziel. Zonder Gods Geest was Adam nog een dode ziel = psyche = leven! (Zonder de Heilige Geest is de mens dus dood, ook al leeft hij.)
Een ander gedeelte wat spreekt over leven en dood is Genesis 3:3. Dat zegt; ‘Als je van de vrucht af blijft blijf je leven, als je eet ga je dood.’ Je kent het vervolg. Adam en Eva aten van de vrucht, maar bleven (lichamelijk) in leven. Er ontstond wel scheiding tussen God en de mens. Ook hier heeft dood niets met overlijden te maken. Dood en leven in de Bijbel betekenen vaak: Dood is zonder God en leven is met God!
Als er geen relatie met God is gestart, kan er ook geen leven zijn! Het echte leven met God begint met de erkenning van je dode status en het uitroepen naar God van het verlangen levend te willen worden.

* Gaan wandelen
Is dat dan het enige? Nee, dat is het begin. Bij de geboorte van een mens zeg je toch ook niet: “Nu is het klaar!” Zo ook bij het geestelijk tot leven komen. In het Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld dat, nu je leeft, je twee manieren hebt om te leven. Paulus zegt het in Galaten 5:13-26 zo: je kunt je leven leven vanuit het vlees en vanuit de Geest. In het eerst genoemde leven staat het Ego van de mens (het vlees) centraal, in het leven vanuit de Geest staat Christo = Christus centraal, Hij regeert.
De Schrift moedigt ons met klem aan, dat groeien in een intieme relatie met God alleen kan door een Christocentrisch leven te leven. In andere gedeelten wordt uitleg gegeven over hoe dat leven geleefd mag worden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is kort samengevat de essentie (Ef. 4, Joh. 3:30).

Een echt leven bestaat uit bekering en wedergeboorte en jagen naar levensheiliging = Vervulling. Gelukkig geeft de Here God ons de tijd daarin te mogen groeien. Het werkwoord ‘wassen’ laat ons iets zien dat we mogen ontwikkelen.

3. Wat is nodig om te blijven groeien in dat echte leven?

* God erkennen als jouw Landman

Hij heeft het in jouw leven voor het zeggen. Als het gaat om je invulling van tijd, besteding van je geld, je houding naar medegelovigen, omgang met het andere geslacht, je gedachteleven, je tv-kijkgedrag, dat wat je leest. Een intieme relatie met de Landman vraagt gehoorzaamheid en afstemmen op Hem. Om goed te kunnen afstemmen is kennis van Gods woord nodig en een dagelijkse vertrouwelijke omgang. Je verdiepen in Zijn werkwijze, Zijn heilsplan en jouw plaats daarin.

* Wees actief in het houden van een gezond groei/leefklimaat
Zoek mensen die jouw geestelijk leven stimuleren, houd contact met ze. Mogelijkheden daarvoor zijn: zondagse diensten, bidstonden, jeugdgroep, werkgroepen. Een vriend(in) waarmee je regelmatig spreekt over je geestelijk leven, over je sprankelijke momenten en je droge perioden. Dank de Landman wanneer Hij anderen gebruikt om jou te snoeien. God heeft de Gemeente niet voor niets ingesteld. We mogen(moeten) elkaar aanscherpen!

Misschien komen er mensen op je weg die je gaan corrigeren. Dat is niet leuk, maar God gebruikt ook andere mensen om jou te snoeien.

* Zoek actief de weg van groei
Stop met denken dat geestelijk leven fijn moet zijn. Bij het geestelijk leven gaat het niet om hoeveel voel ik of hoeveel weet ik, maar het gaat om de Here God zelf! Haak niet af bij de geringste tegenstand. Groeipijn is een realiteit. Als je gesnoeid wordt, betekent dit dat er groei is (Joh. 15:2; elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij). Geen overwinning zonder strijd. Weet dat gezonde vissen altijd tegen de stroom inzwemmen.

Ten slotte
Wat zijn de vruchten van zo’n groeiend leven?
De intimiteit met God zal groeien. Het beeld dat je van God hebt en de afstand die je ervaart, zullen verdwijnen in het licht van Zijn echte karakter. Deze ervaring maakt dat je steeds vaker Zijn nabijheid wilt zoeken, meer tijd in gebed stopt. Niet omdat het moet, maar omdat je ernaar verlangt. Het leven met God wordt 7x 24 uurs eredienst.
Je gaat een veranderd leven leven. Door het groeien naar Zijn beeld verandert jouw beeld. Mildheid en majesteit worden onderdeel van je persoonlijkheid, de vrucht van de Geest wordt merkbaar in de relaties met anderen. De relaties krijgen daardoor meer diepgang, je leven meer inhoud. Er komt vrede in je hart. De omstandigheden krijgen steeds minder vat op jouw leven en ondanks de teleurstellingen en tegenslagen ben je er vanbinnen van overtuigd dat niets je kan scheiden van de liefde (gemeenschap) met God.
En natuurlijk, hoe kan het ook anders, je gaat steeds meer verlangend naar Hem uitzien. Want deze intieme relatie wordt bij Zijn wederkomst een werkelijk aanschouwen. Dan wordt jouw leven pas echt echt!

Bert Reinds